Excursie Bevrijdingsmuseum – 53

Zaterdag 18 mei 2019 excursie Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp.
Zaterdag 25 mei 2019 excursie Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp.
Vertrek 12.30 uur Torenweidelaan Oostburg (nabij Albert Heijn).

Op zaterdag 18 mei 2019 en zaterdag 25 mei 2019 organiseert onze vereniging een excursie naar het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp, dat de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog toont. Dit jaar besteedt het museum vooral aandacht aan de Slag om de Schelde, 75 jaar geleden.

Een slag tussen Hitler-Duitsland en de geallieerden met als inzet de controle over de scheepvaart van en naar Antwerpen. De geallieerden wilden de Duitsers van de oevers van de Westerschelde verdrijven zodat ze de haven van Antwerpen, die hun ongeschonden in handen was gevallen, in gebruik konden nemen. Daardoor zouden ze de beschikking krijgen over een veel kortere aanvoerlijn. Nu werd alle materiaal via Normandië aangevoerd. De uitkomst van deze cruciale operatie, die grote gevolgen had voor onze streek, was direct beslissend voor het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa.

Naast het museum ligt een park van 3 hectare dat de oorlogsperiode visualiseert temidden van de Zeeuwse elementen water, strand en dijken. In het park zijn bunkers, versperringen, een baileybrug, tanks en meer te zien.

Het programma
12.30 uur: Vertrek Oostburg, Torenweidelaan (nabij Albert Heijn).
14.00 uur: Start programma.
16.45 uur: Vertrek naar Oostburg.
18.00 uur: Aankomst in Oostburg.
De kosten voor deze excursie bedragen E 29,-. Daarin zijn inbegrepen de kosten van de busreis, het entreegeld, de kosten voor de gids en de koffie.

Aanmelden
U kunt zich telefonisch dan wel per e-mail aanmelden voor 8 april 2019 bij André Bauwens, Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg, tel.: 0117 492503, e-mail: bauwensar@zeelandnet.nl onder vermelding van uw volledige naam en adres, de eventueel overige deelnemers en de dag waarop u wilt deelnemen. Bovendien dient u voor de genoemde datum het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL30INGB0002144926 ten name van Penningmeester Heemkundige Kring, Waterhoekseweg 1, 4524 KV Sluis, onder vermelding van: excursie Bevrijdingsmuseum.
Alleen wanneer u aan beide voorwaarden hebt voldaan, wordt u als deelnemer geregistreerd. Registratie vindt plaats in volgorde van aanmelding en betaling. Bij overtekening wordt het gestorte bedrag volledig terugbetaald. Bij afmelding wordt, indien er een vervangende deelnemer is, de volledige reissom minus E 5,– administratiekosten teruggestort. Is er geen vervanger dan wordt de helft van het voldane bedrag terugbetaald.

Dit bericht is geplaatst in Excursies. Bookmark de permalink.