Jaargang 3 (2008)

volgnummer 9 (maart 2008)
-Jaarvergadering [agenda, toelichting bij de agenda] p. 2
-Jaarverslag 2007, [E. Moerland] p. 3
-De financiën: verslag 2007 en begroting 2008, [R. de Buck] p. 4
-Presentatie jaarboek [In de marge van de tijd. Portretten en fragmenten van een regionaal verleden] p. 6
-Excursie Zeeuws Museum p. 6
-Straatnamen, [de Groote Markt in Sluis] A.R. Bauwens p. 8
-Nog een naam: de Olieschans, A.R. Bauwens samenstelling p. 10
-Tragische gebeurtenissen in de winter van 1780 in Cadzand, Jacques Dirkx p. 12
-Venster op het landschap (29), [de Goudenpolder] W. Wintein p. 13
-Op de fiets (9), Maurits van IJzendijke p. 17
-“En waarvan het geheel den naam draagt van Vrijen Dijk”, Eric Claushuis p. 21
-“Niet bij zingen alleen” – een vredesbijeenkomst in Aardenburg, Lo van Driel p. 24

volgnummer 10 (juni 2008)
-Verslag van de jaarvergadering p. 2
-Excursie Brielle en Hellevoetsluis p. 3
-Excursie Zuudzeepolders p. 6
-Straatnamen, [over het militaire verleden van IJzendijke] A.R. Bauwens p. 7
-Cadzand 1837: de benoeming van een nieuwe schoolmeester, Lo van Driel p. 8
-Venster op het landschap (30), [natuurstenen grenspalen] W. Wintein p. 17
-Petronella Moens en Aardenburg, Paula van der Paele en Annabelle van Melle p. 21
-Op de fiets (10), Maurits van IJzendijke p. 28
-Toch nog! Gildepenningen uit Sluis boven water, Chris Teulings p. 31

volgnummer 11 (september 2008)
-Najaarsprogramma [excursie Zuudzeepolders, F. Goethals toont twee van zijn films “Boeren in vroeger tijden” en “Oogst in beeld”, W. Dierick spreekt over religieus erfgoed in West-Zeeuws-Vlaanderen] p. 2
-Even voorstellen [Irene Cornelis-van Damme, Hans Vercouteren] p. 3
-Landelijke archievendag 2008 p. 5
-Oproep Stichting Landschapsbeheer Zeeland [i.v.m. historische grensstenen] p. 6
-Nogmaals, Breskens en zijn visserijverleden, A.R. Bauwens p. 7
-Op de fiets (11), Maurits van IJzendijke p. 8
-Moord en brand, Albert L. Kort p. 11
-Straatnamen, [de Sara Beijtsweg] W. Lucieer [met een aanvulling door A.R. Bauwens] p. 14
-Een middeleeuwse haven in de Roodepolder, A.R. Bauwens samenstelling p. 16
-Venster op het landschap (31), [stoeppalen in Groede] W. Wintein p. 17
-Sprokkelingen uit het archief van:, [de Aardenburgse herensociëteit “Spoor tot vriendschap”] A.R. Bauwens p. 20
-Hongaarse kinderen, A.R. Bauwens p. 26
-Ongeregeldheden in Eede, A.R. Bauwens p. 28

volgnummer 12 (december 2008)
-Programma eerste kwartaal 2009 [lezing C. Almekinders over het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, lezing A. Provoost over de zwakke schakels in onze Kustverdediging, in samenwerking met de Stichting J.H. van Dale symposium over West-Zeeuws-Vlaanderen in de tweede helft van de 18de eeuw met aansluitend de presentatie van het nr. 36 van de Bijdragen getiteld: Met een kus van liefde] p. 2
-Oproep [om informatie over twee foto’s van Nederlandse militairen tijdens W.O. I in vermoedelijk Retranchement] p. 3
-Op de fiets (12), Maurits van IJzendijke p. 4
-Straatnamen, [van leden van de Aardenburgse stadsmagistraat] A.R. Bauwens p. 8
-Een brief van een onbekende vrouw en twee vergeten boeken, Lo van Driel p. 9
-De lotgevallen van de kapel en het kerkje van Zuidzande, Marja de Groote p. 25