Jaargang 4 (1971)

volgnummer 13 (februari 1971)
-Glas in beton [in de hal van het raadhuis in Oostburg] p. I
-Volgende bijeenkomst: Vlaamse vertelavond [door A. Rijserhove] p. 1
-Streekmuseum, [van de landbouw, het bestuur zet zich in om te komen tot] Het Bestuur p. 2
-De leeuw op het strand, [is uitgegraven en wordt nader onderzocht] [J.Ch.] C[ornelis] p. 2
-Reisje rond 1900 van het vierde naar het vijfde district, J.N. de Vlieger-Wage p. 3
-Een nieuwjaarsbrief uit 1861, [Redactie; de brief werd ingezonden door F.C. Jansen-Verplanke] p. 4
-Bestuursmededelingen, [verslag jaarvergadering, adreswijzigingen doorgeven] Het Bestuur p. 5
-Bij de ontslagneming van onze eerste voorzitter, de heer J.L. van Leeuwen, Red[actie] p. 6
-Uit de pers, [reünie afstammelingen Salzburger emigranten, streeklandbouwmuseum] Red[actie] p. 6
-Vragenbus, [J.Ch.] C[ornelis] p. 7
-Ingekomen literatuur, [Krulbollen, De stem van Oud-Terneuzen, De oudheidkundige kring Sas van Gent] [J.Ch.] C[ornelis] p. 8

volgnummer 14 (mei 1971)
-Geschiedenis van de hervormde kerk te Cadzand, J. Risseeuw p. 1
-Reyserhove-avond, [verslag van] Redactie p. 4
-De “vier emmers”, [reactie op een artikel in het jaarboek 1965/1966] J.J. L[ambert] p. 5
-Molens tijdens de oorlog, L.M. de Die p. 5
-Uit de pers [oude briefkaart] p. 6
-Over lekkernijen uit het zoute water, J.Ch. C[ornelis] p. 7
-Ingekomen literatuur, [De stem van Oud-Terneuzen, Variae Zelandiae, De Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, De Westvlaamse Gidsenkring, R.O.B., De oudheidkundige kring Sas van Gent] [J.Ch.] C[ornelis] p. 8
-Vragenbus, [J.Ch.] C[ornelis] p. 11
-De spreiding van onze leden, Red[actie] p. 12
-Jaarboeken, [zijn nog verkrijgbaar bij de penningmeester] Best[uur] p. 12
-Zomerprogramma, [excursies: Breskens, Middelburg en Knesselare] Het Bestuur i.v.

volgnummer 14 [sic; moet 15 zijn] (september 1971)
-Bezoek aan Oostburg, Het bestuur p. 1
-Redactie, [G.A.C. van Vooren neemt het redactie-secretariaat over van J.Ch. Cornelis] Red[actie] p. 2
-Excursies [verslag van de bezoeken aan Breskens en Middelburg] p. 3
-Fijnschilders uit ons gewest, J.Ch. Cornelis p. 4
-Vroegere herbergnamen in Oostburg, M.A. Aalbregtse p. 6
-Excursie naar België [verslag van de excursie naar Knesselare] p. 7
-Errata en vragenbus p. 8

volgnummer 16 (december 1971)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal door J.A.J. Boekhout een film worden vertoond over de visserij van Breskens] p. 1
-Excursie naar Oostburg, [verslag van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 2
-Geschiedenis van IJzendijke, [verslag van de aanbieding van het eerste exemplaar van IJzendijke, Oud en Nieuw door J.Ch. Cornelis] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-Nieuwjaarsbrief van 1863, M.A. Aalbregtse p. 4
-Monografie van een Vlaamse gemeente, [Geschiedenis van Ertvelde door A. de Vos] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 6
-Overzetveren in Zeeland, [dissertatie van Jhr. Sandberg] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 8
-Onze fijnschilders, J.Ch. Cornelis p. 9
-Het Joachim Beuckelaer eremerk 1971 [toegekend aan M.A. Aalbregtse voor zijn Kezanse Kost] p. 10
-In oude ansichten, [Aardenburg, Breskens, Oostburg, Sluis en IJzendijke] Red[actie] p. 11
-Bibliotheek Heemkundige Kring West Zeeuwsch Vlaanderen p. 11
-Congres over Nehalennia te Aardenburg, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 12
-Belangrijke schenking voor de bibliotheek, [J.J.] L[ambert] p. 12
-Betaling contributie en aankoop jaarboeken p. II