Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van de bovengenoemde nieuwe EU-wetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, laat het bestuur van de vereniging weten dat het van de leden een bestand bijhoudt waarin staan vermeld: naam, adres, woonplaats en indien bekend e-mailadres. Van diegenen die met automatische incasso betalen beschikt de penningmeester ook over het bankrekeningnummer.