Jaargang 7 (1974)

volgnummer 25 (maart 1974)
-Excursie [naar het streeklandbouwmuseum] p. 1
-Jaarverslag over 1972 van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, G.A.C. van Vooren p. 1
-Jaarverslag over 1973 van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, G.A.C. van Vooren p. 4
-Financieel verslag over 1972 en 1973, J.S.M. van Bellegem p. 6
-Aanwinsten, [voor de documentatie verzameling] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 8
-Excursie naar Frans-Vlaanderen, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 8
-Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, [is de naam van de nieuwe serie, jaarlijks uit te geven boeken] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 9
-Tentoonstelling en folkloristische dag, [te IJzendijke] A.W. R[isseeuw] p. 10
-Publicaties van onze leden, [Biervliet in oude ansichten door L.M. de Die en R. Willemsen, Kent gij ze nog de Bressiaanders door J.A. Keijmel] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 11
-Vervolg ledenlijst p. 11

volgnummer 26 (juni 1974)
-Excursie Frans-Vlaanderen, J.A. L[eenhouts] p. 1
-Folkloristische dag te IJzendijke, A.W. R[isseeuw] p. 2
-Iets over de bedijkingen van de Biervlietse Oranjepolder  en de Thomaes- en Paulinapolder, L.M. de Die p. 4
-”Salzburger Verein” uit West-Berlijn op bezoek in Zeeland, J.A. Keijmel p. 6
-De sleutel van de ossenweide te IJzendijke, J.Ch. Cornelis p. 8
-Publikaties van onze leden [L.M. de Die, Kent gij ze nog de Biervlietnaars] p. 10
-Aanwinsten [foto’s en ansichtkaarten van Breskens] p. 10
-Vervolg ledenlijst p. 10

volgnummer 27 (oktober 1974)
-Dertig jaar geleden …, [passages uit dagboeken over het najaar van 1944] [Redactie] p. 1
-Oorlogs- en verzetstentoonstelling in het streekmuseum te IJzendijke, Het bestuur p. 3
-Literatuur [over september-oktober 1944] p. 5
-Uw relaas [over W.O. II gevraagd] p. 6
-Aanwinsten [inventaris van het Rijksarchief in Zeeland] p. 6
-De Bijdragen [het eerste nummer is uit, het tweede nummer is in bewerking] p. 6
-Het streeklandbouwmuseum te Heille, H.A.M. van de Vijver p. 7
-Vervolg ledenlijst p. 8
-Bevrijdingsmars i.v.
-Filmavonden [over W.O. II] i.v.

volgnummer 28 (december 1974)
-Dia-avond [door J. De Waele over windmolens: typen en techniek] p. 1
-Voordracht [door J.A. Trimpe Burger over recente archeologische vondsten in Zeeland, i.s.m. de ZVU] p. 1
-De krijgsraad van Oostburg, J.L. Platteeuw p. 2
-Dagboek van het beleg van Sluis ten jare 1747, R. T[ondat] p. 4
-”Biervliet is voor de prins”, R. Willemsen p. 5
-Torenbouw in Waterlandkerkje omstreeks 1820, J.L. Platteeuw p. 9
-Honderd jaar geleden ….., [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 11
-Ruildienst, [met andere verenigingen] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 12
-Bijdragen nummer 4, [zal handelen over de bevrijding in het najaar van 1944, graag ontvangt de redactie-secretaris artikelen of dagboekaantekeningen over dit onderwerp uit de diverse woonkernen van onze regio] De redactie-secretaris [G.A.C. van Vooren] p. 13
-De hofsteden van Biervliet [er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar] p. 14
-Vervolg ledenlijst p. 14