Jaargang 6 (2011)

volgnummer 21 (maart 2011)
-Jaarvergadering [agenda, toelichting bij de agenda]  p. 2
-Jaarverslag 2010, [E. Moerland]  p. 3
-De financiën: verslag 2010 en begroting 2011, [R. de Buck]  p. 4
-Lezing [Pol van de Vijver vertelt]  p. 5
-Excursie Museum Sincfala p. 6
-Munitiedump in Zeeland [verzoek om inlichtingen over]  p. 8
-Onderzoekers gezocht naar Zeeuwse rederijkerscultuur  p. 8
-Met de rug naar de zee – aanvullingen en correcties, Lo van Driel  p. 11
-Een gifmengster uit Oostburg, Albert L. Kort  p. 16
-De handel en wandel van meneer Carpreau, Rinus Willemsen  p. 20
-Van Hoofdplaat naar Kewanee (Illinois), Ireen van Damme  p. 27
-De Kelder, Miranda Haak  p. 31
-Straatnamen. De Baanstpoldersedijk bij Nieuwvliet André R. Bauwens  p. 42
-De grafzerken in de Grote Kerk van Groede, Jan C. Bliek p. 43

volgnummer 22 (juni 2011)
-Verslag jaarvergadering  p. 2
-Excursie Dendermonde  p. 3
-Excursie IJzendijke  p. 6
-In memoriam Conno du Fossé (1926-2011),
André Bauwens & Lo van Driel  p. 7
-De handel en wandel van meneer Carpreau (2), Rinus Willemsen  p. 9
-Honderd jaar Diomedepolder, Marja de Groote  p. 15
-Van veemeester tot dierenarts, Ireen van Damme  p. 25
-Grootvader, de broertjes en Prins het paard, Marja de Groote  p. 31
-Straatnamen. De Roeselaerestraat in Sint-Kruis, André R. Bauwens  p. 42
-De grafzerken in de Grote Kerk van Groede (slot), Jan C. Bliek  p. 43
-Even voorstellen [het nieuwe bestuurslid Monique Martens]  p. 51
-Een nieuwe secretaris [Hans Vercouteren]  p. 52

volgnummer 23 (september 2011)
-Najaarsprogramma [Excursie IJzendijke, Wim J. Deijnen vertelt verhalen Rond een scheepsbel, symposium 50-jarig bestaan van de vereniging en presentatie jubileumuitgave Verbonden door woorden]  p. 2
-Oproep. Documentatie, foto’s en getuigenissen [omtrent woning- en kamerverhuur aan toeristen]  p. 3
-Nogmaals over een gifmengster uit Oostburg [aanvulling]  p. 3
-Een verhaal achter: Een monument verrijst in Oostburg, N.M.P. Peterse  p. 4
-Nazaten van Isaac Benteijn (1738-1799), landbouwer op Scherpbier, Jacques Poissonnier  p. 9
-Jacobus Rosseel uit Aardenburg, Lo van Driel  p. 15
-Straatnamen. Een Schorerweg, een mr. Willem Schorerstraat en Schoorsgraf, André R. Bauwens  p. 30
-Van veemeester tot dierenarts II, Ireen van Damme  p. 32
-Polidore, Pol van de Vijver  p. 40
-De handel en wandel van meneer Carpreau (3), Rinus Willemsen  p. 42

volgnummer 24 (december 2011)
-Lezingen [Jan J.B. Kuipers over mottekastelen, Bieke Hillewaert over de ontwikkelingen in de kustvlakte vanaf de laatste ijstijd, Danny Lannoy over kunstschilders in de Zwinstreek omstreeks 1900]  p. 2
-Verzoekschrift inzake de gemeentelijke archieven  p. 3
-Oproep [Wie wil nr. 8 van de Bijdragen afstaan?]  p. 4
-De opkomst van de paardenfokkerij in West-Zeeuws-Vlaanderen, Ireen van Dammep. 5
-Potjes, eind negentiende- begin twintigste eeuw, Gerard van de Velde  p. 15
-Straatnamen. ’t Schuttebocht en enkele veemarkten, André R. Bauwens  p. 17
-Een foto uit vervlogen dagen, André R. Bauwens  p. 18
-De vele West-Zeeuws-Vlamingen in Amerika, hoe is het ze vergaan? Marja de Groote  p. 19
-Daan Haak, een markant veearts! Miranda Haak  p. 30