Jaargang 32 (1999)

volgnummer 117 (maart 1999)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal C. Riemslag een lezing verzorgen over de natuur en fossielen in Zeeuws- Vlaanderen, toelichting bij de agenda] p. 1
-Jaarverslag 1998, A.R. Bauwens p. 2
-Financieel verslag over 1998, M.J. den Hollander-Faro p. 4
-Begroting 1999 p. 5
-In memoriam Edial Dekker Dz., A.M.F. Dierikx p. 6
-Oproep aan alle leden inzake de bibliotheek p. 6
-Excursie [naar 4 regionale musea] p. 7
-Schenkingen voor bibliotheek en documentatieverzameling p. 8
-Index op het mededelingenblad en inhoudsopgave serie jaarboeken p. 8
-Addendum inzake mededelingenblad nr.116 [foto onderschrift] p. 9
-West-Zeeuws-Vlaanderen 1940 [nog enkele exemplaren van het boek van G.A.C. van Vooren verkrijgbaar] p. 9
-”Den slotel int lier”. Drie teksten uit Aardenburg over brandmerken, A.C.J. Willeboordse p. 9

volgnummer 118 (juni 1999)
-Verslag jaarvergadering 1999 p. 1
-Symposium “Aardenburg van alle tijden” p. 2
-Excursie naar Lille p. 3
-Presentatie jaarboek 1999 [aankondiging van] p. 6
-Baas, bazinne, knecht en meid, [voordracht ter gelegenheid van de opening van de seizoenstentoonstelling in het streeklandbouwmuseum] Kees Slager p. 6
-Ordeverstoringen op de wijk Maagd van Gent tijdens de Eerste Wereldoorlog, [bezorgd door de heer Stroeve] p. 13
-Zuidzande, 29 mei 1940, G. van de Velde p. 14
-Archeologie in Sluis-Aardenburg, [toespraak van de provinciaal archeoloog] R.M. van Dierendonck p. 15

volgnummer 119 (september 1999)
-Presentatie catalogus bibliotheek heemkundige kring p. 1
-Lezing [door R. Willemsen over J.F. Carpreau, rentmeester in IJzendijke (1817-1849)] p. 1
-Sluiting archieven p. 2
-Nogmaals: de Maagd van Gent, [aanvullende reactie] P.J.K. van Werkhoven p. 2
-Sprokkelingen uit het archief van:, [Sluis, over een beschrijving van Sluis in 1739] A.R. Bauwens p. 4
-De amateur-archeoloog, de politicus, de God en de held. Overwegingen bij een oude munt, A.C.J. Willeboordse p. 9
-Cursus Geschiedenis te kijk. Het verleden van westelijk Zeeuws-Vlaanderen in beeld p. 18
-De dis van “Sinte Cruys ten Boome”, L. Stockman p. 19

volgnummer 120 (december 1999)
-Lezingen [W. Falleyn spreekt over de haven van Zeebrugge. W. Wintein houdt een voordracht over de landschapsevolutie en landschapswaarden van West-Zeeuws-Vlaanderen. R. Coster vertelt over de geneeskrachtige werking van planten in onze directe omgeving] p. 1
-Zeeuws-Vlamingen in Lille. Verslag van een excursie, R. Willemsen en G. Vervaet p. 4
-Sprokkelingen uit het archief van:, [notaris D. Bekkens over fricties tussen prinsgezinden en patriotten in Schoondijke. En uit het archief van Sluis over de kaping van een Engelse pakketboot] A.R. Bauwens p. 6
-Cursus Geschiedenis te kijk [aanvullende informatie] p. 19
-Een praatje bij een plaatje, [over beschilderde houten bordjes van een schippersgilde in Sluis] J. Sanders p. 22
-Catalogus bibliotheek [te bestellen bij J. Verstraeten] p. 24