Jaargang 9 (2014)

volgnummer 33 (maart 2014)
-Jaarvergadering [agenda, toelichting bij de agenda]  p. 2
-Jaarverslag 2013, [H. Vercouteren]  p. 3
-De financiën: verslag 2013 en begroting 2014, [R. de Buck]  p. 4
-Symposium: Tweehonderd jaar Zeeuws-Vlaanderen  p. 5
-Voorstelling van het nummer 43 van Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen  p. 7
-Excursie For Freedom museum Ramskapelle  p. 8
-Toren en kerk van Sint-Anna ter Muiden [reacties op het schrijven van Marianne Gossije]  p. 10
-De reputatie van Gerrit Roos, Lo van Driel  p. 11
-Nieuws uit oude kranten [uit de Sheboygan Nieuwsbode van 26 september 1854], drs. A. van Waarde  p. 26
-Een foto uit vervlogen dagen, André R. Bauwens  p. 32
-Liefde overwint in Aardenburg, Paula van der Paele en Annebelle van Melle  p. 33
-Oproep [inventarisatie oude duikers en sluizen en gelegenheidskoor ‘De Groote Oorlog’]  p. 40

volgnummer 34 (juni 2014)
-Verslag jaarvergadering  p. 2
-Excursie naar de Westhoek  p. 3
-Excursie Breskens  p. 5
-Generaliteitslanden, J.H. Erasmus  p. 6
-Portret van Jan de Kraker, Draaibrug – een tevreden SBM-er, Ireen van Damme  p. 9
-Friesch bloed aan Den Draad!, Kees Bangma  p. 22
-Nieuws uit oude kranten II [uit de Middelburgsche Courant van 12 november 1938], drs. A. van Waarde  p. 28
-Een foto uit vervlogen dagen, André R. Bauwens  p. 32
-Bezoek in 2002 aan Holanda in Brazilië, Anne Sturm  p. 34
-Landverhuizers in Amerika en een erfenis in het ‘moederland’, Marja de Groote  p. 41

volgnummer 35 (september 2014)
-Bestuur [I. Cornelis-van Damme trekt zich terug uit]  p. 2
-Excursie Breskens  p. 2
-Najaarsprogramma [vertoning documentaire De Verhuizende Schuur, avond over krimp en beeldbepalende gebouwen die hun functie verliezen]  p. 2
-Presentatie database Belgische vluchtelingen in Zeeland 1914-1918  p. 2
-Oproep [wie kent dit voorwerp?]  p. 3
-De Eerste Wereldoorlog in het Zeeuws Archief  p. 4
-Vierhonderd jaar doopsgezinden in Aardenburg, André Bauwens en Estelle Slegers Helsen  p. 7
-Tienden in West-Zeeuws-Vlaanderen, een aanvulling, Huib J. Plankeel  p. 15
-Een particuliere grenspaal, P.W. Stuij  p. 16
-Nieuws uit oude kranten 3. Zierond in de Zierikzeesche Courant [1873], drs. A. van Waarde  p. 17
-Een foto uit vervlogen dagen, André R. Bauwens  p. 27
-De hofstee van Maarten Bril revisited, Marja de Groote  p. 33
-Oude grafzerken in de kerk van Sint Kruis (Ned.), Sarina Hendrikse  p. 42

volgnummer 36 (december 2014)
-Lezingen [Ad Tramper over een Zeeuws slavenschip, Jeanine Dekker over West-Zeeuws-Vlaanderen in relatie tot Zeeland 1700-1850, Hans Walraven over Piet Hamel]  p. 2
-Verzoek van de penningmeester [inzake wijze van betalen]  p. 3
-Een particuliere grenspaal, vervolg, P.W. Stuij  p. 3
-Bange jaren en de Zeeuwse Boekenprijs  p. 4
-Vers van de pers [Dopers leven]  p. 5
-De Biervlietse “Harmonie” en “Geduld Overwint” uit IJzendijke, Rinus Willemsen  p. 6
-Een zeer geleerde leraar Nederlands te Oostburg: prof. dr. Jan de Vries, Lo van Driel  p. 11
-Herinneringen aan Jan de Vries, Cornélie van de Reepe  p. 23
-De bouw van de nu gesloten rooms-katholieke Eligiuskerk te Hoofdplaat, Guus Langeraert  p. 26
-Nieuws uit oude kranten 4 [ingezonden brieven 2014, 1866 en 1869], drs. A. van Waarde  p. 28
-Een foto uit vervlogen dagen, André R. Bauwens  p. 34
-De bevrijding van Oostburg, Jaap Schijve  p. 36