Een foto uit vervlogen dagen – 56

André R. Bauwens

Op de foto gepubliceerd in het vorige nummer van ons tijdschrift mocht ik verschillende reacties ontvangen. Mevrouw De Putter schreef: “Bij het doorlezen van het tijdschrift nr. 3 kwam op pagina nummer 33 mij gelijk iets bekend voor. In mijn “archieven” heb ik een foto met exact dezelfde achtergrond met bijna een gelijke opstelling. Rechts een dame in een leunstoel. Op de voorgrond dames leunend op een bekleed kistje

Op onze foto staat in het midden een dame met een witte blouse en haar linkerhand in haar schoot. Bij het nader vergelijken van de foto’s blijkt zij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook op de foto van Jaap Schijve te staan. Dezelfde witte blouse en linkerhand in de schoot. Op onze passe partout staat de naam van de fotograaf gestanst.
J.J. van Melle Bergen op Zoom, Roosendaal. Internet meldt dat deze fotograaf een filiaal gehad heeft in Roosendaal van 1905 tot 1911. In Bergen op Zoom van 1877 tot 1911. In 1911 is de fotograaf overleden. Een voorzichtige conclusie is dat de foto stamt uit een periode van 1905-1911. Wat ik voorts van mijn foto weet is dat de grootmoeder van mijn man er op staat. (D’hondt-Risseeuw). In mijn geval was het een voorloper van een klassenfoto. De afgebeelde dames hadden naailes van de dame in de leunstoel.”
Mevrouw Rötzer-Brakman vertelde mij telefonisch dat zij in de derde vrouw links haar tante Janneke Nortier meent te herkennen. Janneke Nortier werd in 1894 in Oostburg geboren. In 1924 huwde zij Jacobus Risseeuw. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren die inmiddels overleden zijn. Janneke Nortier stierf in 1961 in Oostburg.
De heer Erasmus schreef dat vooraan op de foto, op de grond, de zuster van zijn vader, Francien Erasmus, ligt. Zij trouwde later met Gerrit van Merle. Schuin achter haar, met witte kledij, Jannetje Cappon.
Anneke de Keuninck-de Bruijne stuurde een e-mail met de volgende tekst: “Toen ik de foto die jullie gekregen hebben van de heer Schijve in het bulletin zag staan, deed me dat denken aan de Vereniging Ceres. Daar waren veel dames in de regio, niet alleen boerinnen, lid van. Een van de initiatieven van Ceres was dat er in de jaren 50 van de vorige eeuw gezamenlijke diepvriesboxen werden aangeschaft en daarvoor ruimtes werden afgehuurd en dat er maandelijks een leesportefeuille in diverse kernen rond ging. Eind jaren 70 is de vereniging opgeheven

Toen ik ging googelen naar de oprichtingsdatum: 2 januari 1913, kwam ik nog meer te weten. Ceres was destijds een vereniging voor gediplomeerde leerlingen van cursussen in landbouwhuishoudkunde in West-Zeeuws-Vlaanderen. Deze vereniging begon met 17 vrouwelijke leden die een bestuur kozen uit hun midden. Het toeval wil dat er op de foto ook 17 dames staan

De links op de grond zittende vrouw zou mijn oma Anna Risseeuw-Salomé (geboren in 1892) kunnen zijn.Van haar heb ik wel eens een schrift voedingsleer en scheikunde gezien.

Wat me wel opvalt, is dat de dames in klederdracht geen muts dragen. Voor een statieportret werd meestal een zondagse witte muts gedragen. Misschien is het wel een foto van een heel ander gezelschap, ik ben erg benieuwd.”

De reacties van deze dames en heer bevatten allen een kern van waarheid, maar de gouden tip kwam van de heer Buurman. Hij liet mij weten dat de onderhavige foto in 1972 gepubliceerd is in het boekje Kent u ze nog … de Oostburgers door M.A. Aalbregtse Het bijschrift luidt: “Een groep leerlingen van de landbouwhuishoudcursussen van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij omstreeks 1911. De geslaagden werden bijna zonder uitzondering lid van de vereniging van oud-leerlingen “Ceres” die nog bestaat als vereniging van plattelandsvrouwen.” De dames zijn van links naar rechts op de eerste rij: Joh. Risseeuw (Oostburg), M. van Prooijen (Waterlandkerkje) en Francien Erasmus (Cadzand). Op de tweede rij: Jannetje Risseeuw (Cadzand), Janneke Nortier, Saar Verplanke, Pietje Buurman (allen Oostburg), de lerares mejuffrouw Jac. Van Prooijen (Waterlandkerkje), Mientje Salomé (Zuidzande), Cornelia Cornelis (Nieuwvliet) en Joz. de Bruyne (Groede). Op de derde rij staand: Koos Herweijer (Sint -Kruis), Lies Verhage, Sara Risseeuw (beiden Zuidzande), Mientje le Clercq (Oostburg), Anna Adriaansen (Aardenburg) en Marie de Vlieger (Zuidzande).

Ditmaal vraag ik uw aandacht voor een foto van een dorpscafé. De foto zou in 1953 in Cadzand gemaakt zijn. Herkent u iemand en weet u om welk café het gaat?

Uw reacties graag aan: A. Bauwens, Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg, tel.: 0117 492503, e-mail: bauwensar@zeelandnet.nl Elke bijdrage is welkom.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Oproepen. Bookmark de permalink.