Jaargang 11 (2016)

volgnummer 41 (maart 2016)
-Jaarvergadering [agenda, toelichting bij de agenda]  p. 2
-Jaarverslag 2015, [A. Bauwens]  p. 3
-De financiën: verslag 2015 en begroting 2016, [F. de Cocq-Clyncke]  p. 4
-Ken uw streek  p. 5
-Excursie Willem Leopoldpolder  p. 5
-Doorgeven e-mailadressen  p. 6
-Rabobank Clubkas Campagne  p. 6
-De lezer reageert [op het artikel over een dreigende afsluiting van het Zwin]  p. 6
-IJzendijke tijdens de Tweede Wereldoorlogen de jaren van wederopbouw 1939-1958, H. van Damme  p. 8
-Een foto uit vervlogen dagen, André R. Bauwens  p. 23
-Aspergeteelt in Groede in 1687, [bezorgd door Huib Plankeel]  p. 24
-Josephus Philippus Dinnewet 1827-1889, G.A. Gielen-Nannes  p. 25
-Brief van dr. Johannes de Hullu naar aanleiding van een subsidieverzoek van de trammaatschappij Knocke Breskens, [bezorgd door I. de Hullu]  p. 45

volgnummer 42 (juni 2016)
-Verslag jaarvergadering  p. 2
-Excursie Pajottenland  p. 3
-Excursie Groede  p. 6
-Tentoonstelling in het belfort van Sluis  p. 7
-Rabobank Clubkas Campagne  p. 9
-De lezer reageert [op het artikel over de schilder Dinnewet]  p. 10
-Brief van Emile Buysse aan Walter Bossier, 6 februari 1972,  [bezorgd door W. Dezutter]  p. 11
-Een foto uit vervlogen dagen, André R. Bauwens  p. 13
-Osdorper Jan Kars (1919-1944) partizaan in Zeeuws-Vlaanderen, Pim Ligtvoet  p. 15
-Het boerenleven in de Nederlandse fotografie vanaf 1885, Marja de Groote  p. 40

volgnummer 43 (september 2016)
-Het najaarsprogramma [excursie Groede, Hester van den Donk over eetgeheimen opgedist uit de kunst, Chantal Bisschop praat over ondergoed]  p. 2
-Het gemeentearchief Sluis  p. 3
-De lezer reageert [op het artikel over Jan Kars en op dat over Dinnewet]  p. 4
-Een gewelddadige inbraak op Scherpbier in 1764, Huib J. Plankeel  p. 8
-“Eendracht maakt Macht”, Thom Dobbelaar  p. 10
-Een foto uit vervlogen dagen, André R. Bauwens  p. 21
-Sluis op het Capitool. Een opschrift in het hart van Rome, Michiel Verweij  p. 22
-Johannes Sians mag van de Staten-Generaal trouwen, 1774,
Huib J. Plankeel  p. 26
-Sluis en zijn rederijkers, een schets, geplaatst door Jan van Loo  p. 28

volgnummer 44 (december 2016)
-Lezingen [Jaap Clement over Jacob Cats, Wilfried Staelens over smokkel,  Johan Aers over de vliegtuigfabriek van Cadzand]  p. 2
-Jaarboek [verschijnt later dan voorzien]  p. 3
-Oproep 1 [gezocht medewerkers voor een boek over de wederopbouw]  p. 3
-Oproep 2 [foto’s gezocht over de vlasroterij aan de Brieversweg in Eede]  p. 5
-Cursus Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen (januari-april 2017)  p. 5
-Krantenbank Zeeland weer online na bereiken akkoord ZB, Lira en Pictoright  p. 6
-Aan het oeuvre van J.P. Dinnewet kan een schilderij worden toegevoegd, [bezorgd door M. Raebel]  p. 7
-Kant en wezen in Sluis, André R. Bauwens  p. 7
-Het carillon in het belfort van Sluis, Piet Hamelink  p. 13
-Een foto uit vervlogen dagen, André R. Bauwens  p. 25
-De Spaanse griep – een vergeten drama, Miranda Haak  p. 27