11 t/m 15

Nr. 11 (1982)
De hofsteden van Schoondijke, H.A.M. van de Vijver

Nr. 12 (1983)
-De Christelijk Afgescheiden Gemeente te Groede 1836-1869, A.J. Barth p. 3
-De kanonhofstede te Waterlandkerkje omstreeks 1829. Een bijdrage tot de landbouwgeschiedenis van West- Zeeuws-Vlaanderen, I.H.J. Poissonnier p. 16
-Mr. Wilhem Schorer’s strijd tegen de overheid, P. Rosseel p. 41
-IJzendijke rond 1900, [M.G.P.A.] H[endrikse] en [A.] L[ievens] p. 69
-Het witte huis onder Biervliet, H.A.M. van de Vijver p. 81
-De Hervormde Gemeente van Breskens 1579-1924, F.A. van Melle p. 87
-J.H. Winck, een Sluise middenstander uit de achttiende eeuw, W.J. Visser p. 130

Nr. 13 (1984)
De Zeeuwse gemeenschap van Holanda, Brazilië 1858-1982. Een antropologische studie over integratie en identiteit, F. Buysse

Nr. 14 (1985)
Episoden 1940-1945 II
-Aardenburg, Eede en Sint-Kruis in mei 1940, G.A.C. van Vooren p. 5
-Juni 1940, G.A.C. van Vooren p. 21
-Breskens, september 1944, J. van Haneghem (1890-1970) p. 39
-De bevrijding van IJzendijke in 1944, J.Ch. Cornelis (1895-1978) p. 53
-Als ratten in de val (IJzendijke, september-oktober 1944), L.E. de Smit-Sutin p. 57
-De bevrijding van Waterlandkerkje in 1944, W.J.A. Dhondt p. 63
-Oorlogshandelingen rond Klein Brabant in 1944, U.F. Rootsaert p. 71
-Erebegraafplaats te Adegem, W. Notebaart p. 76
-Dagboek (Oostburg, 27 augustus-28 oktober 1944), H.J. de Bokx (1898-1979) p. 77
-De onbekende soldaat te Adegem, W. Notebaart p. 90
-Memoires (Zuidzande, 1944-1945), J. Tompot (1901-1977) en D. Tompot-van der Ham p. 91
-Dagboek betreffende de oorlogshandelingen voor en na de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen door de Canadezen op 1 november 1944 (Sluis, 4 september-1 november 1944), R. Bakker p. 103
-De geneeskundige verzorging van de oorlogsslachtoffers in West-Zeeuws-Vlaanderen in het ziekenhuis te Oostburg en de noodziekenhuizen te Groede in september en oktober 1944, M.W. Jongsma p. 127

Nr. 15 (1986)
Het muziek van IJzendijke, M.G.P.A. Hendrikse