31 t/m 35

Nr. 31 (2003)
Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester – archivaris – taalkundige, Lo van Driel

Nr. 32 (2004)
Niemansland in Staats verband.
West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna
-Woord vooraf p. 7
-Twee kaarten met betrekking tot de herovering van Sluis in 1587, F. Westra p. 9
-Sluis en Brugge (1587-1604). De handelsvaart op het Zwin herleeft, L. Vandamme p. 17
-Roem en Ellende. Een cartografische beeldkroniek van de strijd om Sluis in 1604, D. de Vries p. 33
-De burgerbevolking van Sluis na de reductie in 1604 en 1605, W.J. op ’t Hof p. 77
-Grensgebied en buffer. De verdediging van West-Zeeuws-Vlaanderen in de tijd van de Republiek, T. de Kruijf p. 149
-Het land van Groede, staalkaart van de landschapsevolutie in de Zwinstreek, W. Wintein p. 175
-De wederopbouw van Het Vrije van Sluis, 1605-1660, P.J. van Cruyningen p. 215
-“Van contrarie religie”. De bejegening van rooms-katholieken in Staats-Vlaanderen westelijk deel in de 17de en 18de eeuw, A.R. Bauwens p. 229
-De Zeeuwse invloed in Zeeuws-Vlaanderen in de 17de en 18de eeuw, A.M.J. de Kraker p. 251
-Naar de academie. Nieuw ingeschreven studenten aan Noord-Nederlandse universiteiten afkomstig uit het westelijk deel van Staats-Vlaanderen, 1604-1795. Een verkenning, I.H.J. Poissonnier p. 273
-1830 – scheuring in de Nederlanden – problemen in Zeeuws-Vlaanderen, A. Smits p. 289
-Over de schreef. Culturele contacten voor en na de oorlog van 1830. Een verkenning, L.F. van Driel p. 305
-“’t is U bekend hoe meer agitatie hoe beter. De geesten zijn warm.” De Zeeuws-Vlaamse anti-annexatiebeweging in de periode 1915-1919, R.H.M. van Immerseel p. 339
-De auteurs p. 373
-Colofon p. 376

Nr. 33 (2005)
Collage in zwart wit. Oscar de Milliano fotografeert West-Zeeuws-Vlaanderen 1950-1980. [tekst: André Bauwens, foto’s: Oscar de Milliano]

Nr. 34 (2007)
Kanonnenvoer en Erewacht. Onder de vaandels van het Franse volk. A.R. Bauwens en L.F. van Driel

Nr. 35 (2008)
In de marge van de tijd. Portretten en fragmenten van een regionaal verleden
-Woord vooraf p. 7
-De levensgeschiedenis van Isaäk du Flo, schoolmeester in Groede, Lo van Driel en Huib Uil p. 9
-Boeren en bestuurders. De familie Erasmus (1830-1970) Piet van Cruyningen p. 41
-De champetter in het gareel. Veldwachters in westelijk Zeeuws-Vlaanderen, Albert L. Kort p. 69
-Het gewest laat zich portretteren. Reizend portretschilder Berend Kunst in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen in 1837-1838 en 1859, I.H.J. Poissonnier p.123
-Een dorpsgemeenschap. Sint-Kruis 1903, A.R. Bauwens p. 159
-Mengelwerk van nagelaten merkwaardigheden Uit de geschriften van dr. Johannes de Hullu, Lo van Driel p. 193
-Verantwoording illustraties p. 238
-De auteurs p. 241
-De kunstenaar p. 242
-Register van persoonsnamen p. 244
-Colofon p. 255