Jaargang 2 (1969)

volgnummer 5 (februari 1969)
-In memoriam [Jozef Martens] p. I
-Op bezoek bij Ernest Claes, C. Schijve p. 1
-Lijst van de bosschen gelegen in de watering van Cadzand met de namen van de eigenaars en grootte ten jare 1783, Iz. van Cruyningen p. 5
-Naschrift van de redactie [naar aanleiding van het artikel van Iz. van Cruyningen] p. 6
-De Guido Gezelle avond op 16 december 1968, [verslag van] [J.Ch.] C[ornelis] p. 7
-Contact met onze Vlaamse vrienden [van het Meetjesland] p. 7
-Bibliotheek [schenking] p. 8
-Geen twijfel, [reactie R. Tondat op het artikel van L.M. de Die over de kloosters van Biervliet] Red[actie] p. 8
-Bestuursmededelingen, [verslag jaarvergadering en bijeenkomst na de pauze] [J.Ch.] C[ornelis] p. II
-Ernest Claes [verantwoording van het bestuur voor het plaatsen van het interview van C. Schijve met de schrijver] p. II
-Aan onze leden [oproep om ervaringen opgedaan tijden W.O. II, mondeling of op schrift gesteld, aan het bestuur te willen doorgeven i.v.m. de samenstelling van een boek te herdenking van de bevrijding] i.v.
-Attentie [achterstallige contributie] i.v.

volgnummer 6 (mei 1969)
-Enkele posten uit de stadsrekening van Biervliet over het jaar 1772, L.M. de Die p. 1
-Een en ander over het voormalige stadhuis van Biervliet, R. Willemsen p. 2
-Bevolking West Zeeuwsch Vlaanderen in 1872, Red[actie; de statisti¬sche gegevens werden ingezonden door J. Noest] p. 3
-Een unicum in den lande? Nederlandse katholieken in een Belgische parochie, J.Ch. Cornelis p. 5
-Een bezoek aan het vernieuwde Gruuthuse/museum, [verslag van] [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 7
-Kerzanse veraolen deu un oofkrabbe, [bespreking boek D. D[ekker]] [J.Ch.] C[ornelis] p. 8
-Oudheidkundige Kring Sas van Gent, [ruildienst] Red[actie] p. II
-Boekbespreking, [Appeltjes van het Meetjesland nr. 19] Red[actie] p. II

volgnummer 7 (augustus 1969)
-Excursie [naar Biervliet] p. I
-Het district Sluis in 1821, [Redactie; de gegevens werden ingezonden door W.P. Dezutter] p. 1
-Een Biervlietse kwestie, [reactie L.M. de Die op het artikel van R. Willemsen over het oud-stadhuis te Biervliet] Red[actie] p. 3
-Een krasse Sluizenaar, [Redactie; het berichtje werd ingezonden door G.J. van Oorschot] p. 4
-Een oud straatliedje, M.A. Aalbregtse p. 4
-Nieuwe glorie in de kerk van Watervliet, [het na restauratie, in gebruik nemen van het in 1944 zwaar beschadigde 17de eeuwse orgel] J.Ch. C[ornelis] p. 7
-Een oude rioolbuis, J.J. Lambert p. 8
-Vragenbus p. II
-Contacten met “Meetjesland”, [J.Ch.] C[ornelis] p. II

volgnummer 8 (november 1969)
-Catalogus Bibliotheek p. I
-Errata p. I
-Trubbelingen aan de grens van de heerlijkheid Watervliet, R. Willemsen p. 1
-Excursie Biervliet, [verslag van] [J.Ch.] C[ornelis] p. 3
-Meestoven, L.M. de Die p. 4
-Biervliet en Lissabon, [Redactie; korte notitie ingezonden door L.M. de Die] p. 4
-Commentaar, [reactie op het artikel over het district Sluis in 1821] G.J. van Oorschot p. 5
-Een leeuw op het strand van Nieuwvliet, J.Ch. Cornelis p. 6
-Ingekomen literatuur. De stadsmolen van Aardenburg, [door J.J. Lambert] [J.Ch.] C[ornelis] p. 7
-Ingekomen literatuur. De stem van Oud-Terneuzen, [J.Ch.] C[ornelis] p. 8
-Een prachtige aanwinst voor onze bibliotheek, [Berichten R.O.B. jrg. 17] [J.Ch.] C[ornelis] p. 8
-Vragenbus [reactie en nieuwe vraag] p. 9 (p. II)
-Ingekomen literatuur. Hugenoten-geslacht Salomé, Red[actie] p. 9 (p. II)