21 t/m 25

Nr. 21 (1992-1993)
De hofsteden van Groede en Breskens, H.A.M. van de Vijver

Nr. 22 (1994)
Sporen naar het verleden
-Voorwoord p. 7
-Personalia van de auteurs p. 9
-Samuel Crop, ingenieur in Staatse dienst te Aardenburg, F. Westra p. 10
-”Uyt een verkeerden yver voor haaren godtsdienst”. Religieuze onverdraagzaamheid in Sluis tijdens de eerste decennia van de 18de eeuw, A.R. Bauwens p. 17
-”Men leest tot vorming van het verstand, tot eer van God en van Cadzand”. Een onderzoek naar de leden en het boekenbestand van twee leesgezelschappen in Cadzand in de periode 1783-1805, A.F. Franken p. 34
-”De daarstelling van een wel hecht en sterk, doch overigens buitengewoon eenvoudig kerkgebouw”. De lange moeizame weg naar een nieuw rooms bedehuis voor IJzendijke 1819-1841; de noden van een Zeeuwse grensgemeente vanuit Haags perspectief, T.H. von der Dunk p. 78
-Het album amicorum van mr. Johannes Egberts Risseeuw (1798-1869), notaris en advocaat te Oostburg, I.H.J. Poissonnier p. 131

Nr. 23 (1995)
Geleefde Tijd. Liber amicorum G.A.C. van Vooren
-Voorwoord, A.C. Goossens p. 9
-De St.-Baafskerk van Aardenburg voor de reformatie, L. Stockman p. 11
-Adriaan van Malderghem († 1568): van pastoor van Ursel tot protestants martelaar, L. Vandamme p. 25
-Verdedigingswerken omstreeks 1600 in West-Zeeuws- Vlaanderen aangelegd op last van de colleges van Brugge en het Brugse Vrije, A. De Keyser p. 31
-De Vliegende Boer voor de Raad van Vlaanderen. De berechting van Pieter Jonckheer, bijgenaamd de Vliegende Boer, voor hoogverraad door de Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg, L. Zoodsma p. 51
-Strobrugge 1698: de zaak Spithael, een grensoverschrijdende kwestie, A.R. Bauwens p. 61
-De leerlingen van de school van de Nederduitse gemeente te Groede, 1736-1738, W.P. Dezutter p. 73
-Een West-Zeeuws-Vlaams boerenbedrijf in de 18de eeuw, de ‘Blauwe hofstede’ 1737-1743, P.J. van Cruyningen p. 79
-Cartografie van en in Aardenburg in vroeger eeuwen, D. de Vries p. 95
-’Liefde voor Waarheid en Deugd’. Een leesgezelschap te IJzendijke, 1807-1864, A.F. Franken p. 113
-Gouverneur Benoît Vrambout en de eerste toenaderingen tussen West-Vlaanderen en Zeeland na de Belgische opstand van 1830, M. Ryckaert p. 133
-Wonen en werken in Schoondijke in het midden van de 19de eeuw. Een samenleving in harmonie met het landschap, I.H.J. Poissonnier p. 145
-Victor De Lille, Vorsterman van Oyen en de 75ste verjaardag van onafhankelijk België, H. Notteboom p. 157
-Een oud scheepswrak te IJzendijke. Jan van Hinte, Elmare en de Provinciale Zeeuwse Archeologische Commissie, F. van der Doe p. 175
-Het Zwin. Van open zeearm tot opgezande slufter, J.A.J. Boekhout p. 191
-Bibliografie van G.A.C. van Vooren, A.R. Bauwens p. 201
-Lijst van auteurs p. 207

Nr. 24 (1996)
200 jaar gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen. Gemeente- historie, gronden, huizen, wapens, vlaggen, J.A.J. Boekhout

Nr. 25 (1997)
Van paarden naar paardenkrachten, A. Sturm