Jaargang 6 (1973)

volgnummer 21 (maart 1973)
-Voordracht [door W.P. Dezutter over beschilderde middeleeuwse grafkelders in het graafschap Vlaanderen] p. 1
-Uit de jaarvergadering, [verslag van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 1
-Herdenking Salzburger emigranten, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 2
-Salzburger emigranten, [stichting bestudering geschiedenis] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-Breskens en Japan, [brief van de Japanse ambassade in Den Haag met gegevens over het 17de eeuwse schip: de Breskens] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-Nieuwvliet, L.M. de Die p. 4
-Eervolle benoeming, [W.P. Dezutter conservator museum van volkskunde] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 6
-Literatuur over Zeeuws-Vlaanderen, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 6
-vervolg Nieuwvliet [noten bij het artikel van L.M. de Die] p. 7
-De schilder Dinnewet, [W. Bossier] p .8
-Grenspostverkeer en openbaar vervoer in 1846, W.P. Dezutter p. 9
-Luchtballon te Sint Kruis in 1862, [G.A.C.] v[an] V[ooren] [op basis van een brief in het bezit van L.M. de Die] p. 10
-Inhoud p. 11
-Contributie verhoging voor het boekjaar 1973, De Penningmeester [J.S.M. van Bellegem] p. 12

volgnummer 22 (augustus 1973)
-Excursie naar Brugge p. 1
-Het bestuur [was vertegenwoordigd bij de opening van het stedelijk museum voor volkskunde te Brugge] p. 1
-Streeklandbouwmuseum West Zeeuws Vlaanderen te Heille, H.A.M. van de Vijver p. 2
-Een herontdekking in het kerkelijk aktenboek van de hervormde kerk van Biervliet, J.L. Platteeuw p. 4
-P.S., [reactie op het voorgaande artikel van J.L. Platteeuw] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 7
-De schrijfwijze van Belgische plaatsnamen, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 7
-Middeleeuwse inboedels uit Aardenburg en Heille, W.P. Dezutter p. 8
-Archiefinventarissen, [schenking van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 9
-Sigarenzakjes ca. 1910, M.A. Aalbregtse p. 10

volgnummer 23 (oktober 1973)
-Lezing, [C. Moeijaert over het Vlaamse streekeigen van Noord-Frankrijk] Het Bestuur p. 1
-Streeklandbouwmuseum Heille, H.A.M. van de Vijver p. 2
-Publikaties van de kring, [een nieuwe serie publicaties vervangt de jaarboeken] Het Bestuur p. 4
-Tolheffing op polderwegen in het land van Cadzand, J.A. L[eenhouts] p. 5
-De bakermat der paptaarten, M.A. Aalbregtse p. 6
-Ledenlijst p. 8

volgnummer 24 (december 1973)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal H.A.M. van de Vijver een dia-avond verzorgen over boerderijen in onze streek, toelichting op de agenda] p. 1
-Over de namen “kevent”, “kluis” en “kavane”, W.P. Dezutter p. 2
-Sigarenzakjes II, M.A. Aalbregtse p. 3
-Nog over paptaarten, [Redactie; reacties op het artikel van M.A. Aalbregtse door J.N. de Vlieger-Wage en door W. Bossier] p. 4
-Mijnheer Hoolhorst 80 jaar, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 5
-Aanwinsten van het rijksarchief, [in Zeeland die betrekking hebben op West-Zeeuws-Vlaanderen] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 5
-Schipper mag ik overvaren?, [tentoonstelling in het Rijksarchief in Zeeland] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 6
-Vervolg ledenlijst p. 7