Jaargang 8 (1975)

volgnummer 29 (februari 1975)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal W.M. Jongsma een tweetal filmpjes vertonen, toelichting bij de agenda] p. 1
-Salzburger emigranten, [contactdag] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 2
-Tussen afsluitdammen en deltadijken, [boekbespreking] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-Schools Eede vroeger, [tentoonstelling en gedenkschrift] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 4
-Verplanke, [familiegeschiedenis] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 5
-Vervolg ledenlijst p. 5

volgnummer 30 (april 1975)
-Algemene vergadering [ter afhandeling van de rekening en verantwoording over 1974 wegens afwezigheid van de penningmeester bij de vorige algemene vergadering; gevolgd door een voordracht van A. Ryserhove over de zaak Beernem] p. 1
-Jaarverslag 1974, G.A.C. van Vooren p. 2
-Rekening en verantwoording van de penningmeester…, [over 1974] J.S.M. van Bellegem, penningmeester p. 4
-De doop-, trouw- en begraafboeken van West Zeeuws-Vlaanderen, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 5
-Historische geografie, [van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, een peiling onder de leden om na te gaan of er behoefte bestaat aan een herdruk van dit standaardwerk] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 10
-Vervolg ledenlijst p. 10

volgnummer 31 (juni 1975)
-Excursie Openluchtmuseum te Bokrijk, Het Bestuur p. 1
-Folkloristische dag te IJzendijke op zaterdag 19 juli 1975, A.[W.] R[isseeuw] p. 2
-Zomerexpositie [streekmuseum te IJzendijke] p. 3
-De opgravingen te Aardenburg, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-Trouwboek Biervliet, [1628-1663 in de studiezaal van het Rijksarchief in Zeeland in copie aanwezig] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 5
-Grenspalen, [tussen Eede en Aardenburg herplaatst] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 5
-De molen te Cadzand, [i.v.m. de herbouw van de molen werd de Stichting Molenbehoud West Zeeuws-Vlaanderen opgericht] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p .6
-De hoofden van de openbare school te Eede, 1796-1921, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 7
-Uit de geschiedenis van Sint Kruis, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 9

volgnummer 32 (oktober 1975)
-Excursie naar Middelburg p. 1
-Bevrijdingsmars p. 2
-De Bijdragen, [nr. 1 is uitverkocht, nr. 2 gaat hierbij, nr. 3 De hofsteden van Hoofdplaat en de Braakman is bij de drukker, nr. 4 zal aandacht besteden aan W.O. II en nr. 5 aan de hofsteden] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 2
-Literatuur [ter gelegenheid van de tentoonstelling Op en om de bouwwerf te Brugge verscheen een catalogus samengesteld door W.P. Dezutter en M. Goetinck waar¬in enkele artikelen zijn opgenomen die be¬trekking hebben op onze streek; verder verscheen van de hand van R. Willemsen Oude prenten vertellen over het land van Cadzand en G.A.C. van Vooren publiceerde Aardenburg in oude ansichten, deel 2] p. 3
-Restauratie kerk Groede, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 4
-De hofsteden, [over de Blauwe Hofstee] [Redactie; de gegevens werden bezorgd door J. Lako] p. 5
-Baljuws en kapiteins van Biervliet, Ronald Veraart [met noot van de redactie] p. 7
-Mededelingenblad [nog beschikbare exemplaren] p. 10
-Doopsgezinden in Zeeland, [tentoonstelling in het Rijksarchief in Zeeland] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 10
-Nieuwe leden, Het bestuur p. 11
-Contributiebetaling, Het bestuur p. 11