Jaargang 18 (1985)

 

volgnummer 64 (maart 1985)

-Jaarvergadering [agenda, na de pauze: filmavond verzorgd door W.C. Jongsma, toelichting bij de agenda] p. 1

-Tentoonstelling [in het gemeentehuis van Oostburg] p. 3

-Excursie naar Aardenburg p. 4

-Monument te Biervliet [beplanting van het omliggende terrein met o.m. suikeresdoorns] p. 4

-Stichting Zeeland – Frans-Vlaanderen, [komt bijeen in Sluis] D.M. Hollaard, voorzitter, en J. Sanderse, secretaris p. 4

-Het Vrije van Sluis [tentoonstelling over dit waterschap in het streekmuseum te IJzendijke] p. 5

-Koningin Wilhelmina herdenking, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 6

-Klein Parijs (petit Paris) van toen, E. de Lozanne-Groosman en C. Neyssen p. 7

-Boekje over Jan van Hinte [bespreking boekje van J. Geurtz] p. 12

-Koningin Wilhelmina, vertrek 1940-terugkeer 1945, G.A.C. van Vooren p. 13

-Ledenbestand p. 15

 

volgnummer 65 (juli 1985)

-Excursie naar Kortrijk en Doornik p. 1

-Cursus oud schrift p. 3

-Reisboek voor West-Zeeuws-Vlaanderen [door W. Enzinck] p. 3

-Jaarverslag 1984, G.A.C. van Vooren p. 4

-Financieel verslag over 1984, J.S.M. van Bellegem p. 6

-Frans-Vlaanderen [verslag van de voordracht van A.G.U. Hildebrandt] p. 7

 

volgnummer 66 (november 1985)

-Lezing met dia’s [door H. Dewitte over opgravingen te Brugge] p. 1

-Eervolle benoeming [W.P. Dezutter, conservator van het stedelijke museum van volkskunde in Brugge, is daarnaast benoemd tot conservator van het Guido Gezellemuseum in diezelfde plaats] p. 1

-Verenigingsarchieven, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p .2

-Cursussen Rijksarchief [in Zeeland] p. 3

-Nabeschouwing trip Kortrijk en Doornik, Fr. Buysse p. 4

-Boerderijnamen, [het ontstaan van en het plaatsen van naambordjes] J. Risseeuw p. 7

-De S.B.M., [vertaling van de Franse tekst van de concessie zoals weergegeven in De geschiedenis van de Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldegem] A.W. R[isseeuw] p. 8

-Fotoboek van Maldegem [verschijnt] p. 10

-Liber amicorum René De Keyser [verschijnt] p. 11

-De zaak Beernem [het relaas van A. Ryserhove over de gebeurtenissen is in boekvorm verschenen] p. 12

-Het ravelijn te IJzendijke p. 13

-Hugenoten p. 15