Contact

Vereniging: waarnemend-secretaris van de vereniging:
A.R. Bauwens, Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg
tel.: (0117) 492503, e-mail: bauwensar@zeelandnet.nl.

Redactiecommissie Tijd|Schrift/website:
A.R. Bauwens (eindredacteur)
J.D.G. Janssens

Kopij inzenden voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus, 1 november aan:
A.R. Bauwens, Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg
tel.: (0117) 492503, e-mail: bauwensar@zeelandnet.nl.