Het bestuur

Het bestuur van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit vrijwilligers.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hun verrichtte werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Eventueel gemaakte kosten worden desgewenst vergoed.

P-P. Roozen (voorzitter)
Verlorendorpweg 7, 4529 PZ Eede
tel.: (0117) 494027, e-mail: pproozen@zeelandnet.nl

W. de Vries (vice-voorzitter),
Pollux 30, 4501 GB Oostburg
tel.: (0117) 454756, e-mail: wil.fro@kpnmail.nl

A.R. Bauwens (secretaris),
Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg,
tel.: (0117) 492503, e-mail: bauwensar@zeelandnet.nl

Th. de Smet (penningmeester)
Het Heem 15, 4511 PL  Breskens
tel.: (0117) 455165,  e-mail: thdesmet@zeelandnet.nl

A. Boeije (lid)
Dr. Broodmanstraat 8, 4511 ER  Breskens
tel.: 06 22050537, e-mail: angela_boeye@hotmail.com

I.R.M. Claeijs-Remijn (lid),
Weststraat 78, 4527 BV Aardenburg,
tel.: 06 22474516, e-mail: iclaeijs@zeelandnet.nl

D. de Ruijsscher (lid),
Maagdenbergweg 9, 4501NG  Oostburg
tel.: 06 18199282, e-mail: Dante.deRuijsscher@Ugent.be