Jaargang 24 (1991)

volgnummer 85 (april 1991)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze volgt een diaserie over de jongste geschiedenis van de streek door J. Baert en J. Paridaen, toelichting bij de agenda] p. 1
-Excursie [naar Retranchement] p. 2
-Jaarverslag, G.A.C. van Vooren p. 3
-Financieel verslag over 1990, J.S.M. van Bellegem p. 4
-Verslagen van lezingen, M.J. den Hollander-Faro [over het kadaster door M.J. Scheele] [G.A.C.] v[an] V[ooren] [over de herinrichting of ruilverkaveling door J.J. Provoost] p. 6
-Historische studiedag [van de Werkgroep Historie en Archeologie] p. 8
-Brieven van Amerikaanse emigranten, [wie is in het bezit van dergelijke brieven?] Hans Krabbendam, Roosevelt Studie Centrum p. 9
-Adressen volkscultuur gezocht [door het Informatiecentrum Volkscultuur] p.10
-Stichting “De Zeeuwse Taele” opgericht p. 11

 

volgnummer 86 (juni 1991)
-Excursie naar Retranchement p. 1
-Tentoonstelling te Aardenburg [in het archeologisch museum] p. 1
-Zeeuwse historische markt [informatiemarkt en presentatie Gids voor historisch onderzoek in Zeeland] p. 1
-Zeeuwse molens [boek van W. Staat over] p. 2
-Verslag jaarvergadering, [van 25 april 1991] G.A.C. van Vooren p. 2
-Archeologische vondsten als gevolg van luchtfotografie, [verslag van de lezing van R. van Heeringen] M.J. den Hollander-Faro p. 4
-Rouw en trouw te Eede, W.J.A. Dhondt p. 5
-Grenspaal 369, een zorgenkind, P.W. Stuij p. 6

 

volgnummer 87 (augustus 1991)
-Excursie naar Veurne en Ieper p. 1
-Lezing met dia’s [door K.J.J. Brand over Zeeuws-Vlaanderen, bestuurlijk, historisch-geografisch en zijn fortificaties uit het verleden] p. 2
-Lezing [van D. van der Bauwhede over de hervorming in onze streek] p. 2
-Rondrit Sint-Guthago p. 3
-Index op persoonsnamen hofsteden van IJzendijke [van A.A. Risseeuw, als bijlage bij dit nummer] p. 3
-Stichting dijk- en kreekbeheer West-Zeeuws-Vlaanderen i.o., A.C. de Keuninck p. 3
-De laatste witte vlag [boek over de Tweede Wereldoorlog van C. Devroe verschijnt in september] p. 4
-Genealogie Pateer [in boekvorm verschenen] p. 5
-Gids voor historisch onderzoek in Zeeland [is duidelijk een product van boven de Schelde met weinig aandacht voor Zeeuws-Vlaanderen] p. 6
-Project Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, M.E. Jongejan p. 7
-Een burgemeestersonderzoek als leerproject p. 11
-Kerkhistorische vereniging dit jaar bijeen in Middelburg p. 13
-Pilgremme tot Ardenbuerch. Aardenburg als bedevaartsplaats [tentoonstelling in het archeologisch museum] p. 14

volgnummer 88 (december 1991)
-Lezing [door J.S.M. van Bellegem over de geschiedenis van het coöperatief bankwezen] p. 1
-Lezing met dia’s [door H. Thoen over de romeinse opgravingen te Maldegem] p. 1
-Lezing [P. van Cruijningen vertelt over de levensomstandigheden in West-Zeeuws-Vlaanderen in de eerste helft van de 19de eeuw] p. 2
-Excursie naar Ieper en Veurne, [verslag van] Tom J. Bouman p. 2
-Evolutie Zeeuws-Vlaanderen, [verslag van de lezing van K.J.J. Brand] M.J. den Hollander-Faro p. 5
-De hervorming in onze streken, [verslag van de lezing van D. van der Bauwhede] M.J. den Hollander-Faro p. 7
-Boeren- of herenwoning?, J. Risseeuw p. 8
-Watersnood rond Oostburg in 1829 en 1830, [door Jan Frelier fs. Jan] [Redactie, ed.] p. 9
-Handschrift, [de komst der Fransen in Oostburg in 1794 en hun vertrek in 1814, opgetekend door Van Casteel] I.H.J. Poissonnier p. 13