Jaargang 14 (1981)

volgnummer 51 (maart 1981)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze: causerie over de herindeling van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen in 1970 door A. Schipper, toelichting bij de agenda] p. 1
-Lezing [door A. Luteijn over de Hugenoten] p. 2
-Ter herinnering aan Albert Hoolhorst, A. Luteijn p. 3
-Autoriteit en strijd [boeksignalering] p. 5
-Zeeuwen in Brazilië, G.A.C. van Vooren p. 6
-De katholieke kerk van Hoofdplaat, [R. Willemsen] p. 8
-Bibliotheek [dhr. Ghijs volgt dhr. Lambert op als bibliothecaris] p. 11
-13de Frans/Vlaamse culturele dag [te Sas van Gent] p. 12

volgnummer 52 (augustus 1981)
-Jaarlijkse excursie [naar Beloeil en Rijsel] p. 1
-Tentoonstelling Sint Anna ter Muiden [ter herdenking van H.Q. Janssen] p. 2
-Jaarverslag 1980, G.A.C. van Vooren p. 3
-Financieel verslag over 1980, J.S.M. van Bellegem p. 5
-Bestuur [benoeming A. Luteijn tot vice-voorzitter] p. 6
-Herdenking streekhistoricus H.Q. Janssen (1812-1881) [realisatie tentoonstelling] p. 7
-De Bijdragen, [nr. 10 verschijnt in december en handelt over de Salzburgers] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 8
-Frans Buijsse naar Brazilië [betreft onderzoek naar West-Zeeuws-Vlaamse emigranten in de staat Espirito Santo] p. 9
-De familie van de Vijver, [presentatie genealogie en reünie van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 10
-Contributie [wijzigt uw automatische afschrijving i.v.m. verhoging van] p. 10
-Doctoraalscriptie W.J.P.M. Brand, [over het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bisschoppelijke commissaris Antonio Antonucci (1832-1841)] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 11

volgnummer 53 (december 1981)
-Winterprogramma [lezing met dia’s door ir. A.J. Beenhakker over het landschap van West-Zeeuws-Vlaanderen in verband met zijn ontstaansgeschiedenis, lezing met dia’s door  J.A.J. Boekhout, getiteld: Zuiver water, ook in Zeeuws-Vlaanderen] p. 1
-Tentoonstelling [in het streekmuseum te IJzendijke over G.A. Vorsterman van Oyen en J.H. van Dale] p. 2
-De excursie naar Beloeil, Doornik en Rijsel, [verslag van] W.J.A. Dhondt p. 3
-De tentoonstelling te Sint Anna ter Muiden, W.J. Visser p. 8
-Persbericht. Manuscript over Salzburger emigranten na meer dan een eeuw in druk verschenen. p. 11
-Nieuws uit Brazilië, Frans Buijsse p. 12
-De Nederlandse hervormde kerk te Hoofdplaat, [Redactie; naar gegevens van J.P. van den Ameele] p. 14
-Over het “kevent”, Rinus Willemsen p. 16
-Een brief uit Brazilië uit 1867, [Redactie; met dank aan J. Keijmel en J.I. de Keuninck] p. 18
-De slag om ‘t Molentje-Moerkerke 1944 [door R. Morre; boekbespreking] p. 22