Jaargang 16 (1983)

 

volgnummer 57 (maart 1983)

-Jaarvergadering [agenda, na de pauze vertoont J. Bodderij eerst enkele korte filmpjes, waarna A.C. Goossens een causerie zal houden over de Geuzenfeesten te Biervliet in het kader van Biervliet 800 jaar stad (1183-1983), toelichting bij de agenda] p. 1

-Catalogus Bibliotheek [tegen kostprijs verkrijgbaar] p. 2

-Historie bijenteelt [van dit gedenkboek zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar] p. 2

-Documentatiecentrum [het onder de aandacht brengen van] p. 2

-Beurtvaart uit Sluis rond 1765, W.J. Visser p. 3

-Koninklijke onderscheiding [G.A.C. van Vooren ridder in de orde van Leopold II] p. 4

-Drankgelegenheden te Eede, U.F. Rootsaert p. 5

-Het bombardement van Breskens, [oproep om dagboeken, op schrift gestelde herinneringen enz., ter beschikking te stellen ten behoeve van een publicatie] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 9

-Ruildienst [overzicht van] p. 10

-Berekening van de broodprijs in 1825, W.J. Visser p. 11

 

volgnummer 58 (augustus 1983)

-Excursie naar Leuven p. 1

-Enige bijzonderheden van Leuven p. 3

-Excursie naar Brugge p. 4

-Cursus oud-schrift voor beginners p. 4

-Jaarverslag 1982, G.A.C. van Vooren p. 5

-Zuidzande van vroeger en nu [fototentoonstelling] p. 7

-Financieel verslag over 1982 p. 8

-J.H. van Dale [officiële presentatie van een boek over] p. 9

-Jubileum streeklandbouwmuseum [tienjarig bestaan] p. 10

-Museumfolder [presentatie gezamenlijke folder van het archeologisch museum te Aardenburg, het landbouwmuseum te Heille en het streekmuseum te IJzendijke] p. 11

 

volgnummer 59 (december 1983)

-Winterprogramma [voordracht van J. Risseeuw, getiteld: Een plaatje en een praatje over Oud-Cadzand, lezing met dia’s van A. Paridaen over emigranten in Canada en de Verenigde Staten] p. 1

-De excursie naar Leuven, [verslag van] Max Hendrikse en Adriaan Risseeuw p. 2

-Wandeling door Brugge [verslag van] p. 5

-Werkgroep industriële archeologie [in 1982 opgericht] p. 7

-Archiefinventarissen  p. 7

-Protestantse leesgezelschappen [verzoek om inlichtingen over dergelijke gezelschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 8

-Abdij van Zoetendale [bespreking publicatie over de] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 9

 

-Landbouwgeschiedenis, I.H.J. Poissonnier p. 10

-Het opgraven en begraven van de kermis, Rinus Willemsen [reactie en aanvulling op het artikel van W.J.A. Dhondt] p. 12

-Een remplaçant, J. Risseeuw p. 14

-Katholiek IJzendijke 1747-1779, [Redactie; gegevens overgenomen uit het contactblad van de r.k. parochie IJzendijke] p. 16

-Breskens, [gedicht] W. Notebaart p. 19