Jaargang 27 (1994)

volgnummer 97 (maart 1994)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal F. van der Doe spreken over de archieven en de lokale geschiedenis van het steedje IJzendijke, toelichting bij de agenda] p. 1
-Jaarverslag 1993, G.A.C. van Vooren p. 2
-Geinventariseerd [presentatie van Inventaris van de archieven der gemeente IJzendijke 1640-1970] p. 4
-Sprokkelingen uit het archief van:, [het Vrije van Sluis, over de desertie van een soldaat in Oostenrijkse dienst] A.R. Bauwens p. 5
-De bronnen voor familiegeschiedenis of genealogie, C. du Fossé p. 10
-Over boeken gesproken [onlangs vond de presentatie plaats van Emigranten naar Amerika uit West Zeeuws-Vlaanderen van A. Vergouwe] p. 19
-Tentoonstellingsnieuws [van het archeologisch museum in Aardenburg] p. 20
-Jubileumcongres Zeeuwsch Genootschap p. 22

volgnummer 98 (juni 1994)
-Excursie naar de Biesbos, Woudrichem en Dordrecht p. 1
-Excursie in eigen streek [langs laat-16de eeuwse forten en redouten] p. 2
-Verslag jaarvergadering 1994 p. 2
-Financieel verslag over 1993 p. 3
-Het streeklandbouwmuseum officieus heropend p. 4
-West-Zeeuws-Vlaanderen en de Tweede Wereldoorlog [tentoonstelling in het streekmuseum te IJzendijke] p. 5
-Ter perse [Oorlog 1944 West-Zeeuws-Vlaanderen. De gewone mens in beeld door G.A.C. van Vooren] p. 5
-Mijn ontmoetingen met de vijand, P.J.I. Verhage p. 5

volgnummer 99 (september 1994)
-Lezing [door G.A.C. van Vooren over West-Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog] p. 1
-Contributie [verhoging door sommigen nog niet betaald] p. 1
-Stichting historisch boerderij-onderzoek [verzoekt om informatie over boerderijen in de streek] p. 1
-Jubileumboek [uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Muziekvereniging Aardenburg sche Fanfaren, geschreven door G.A.C. van Vooren] p. 2
-Vijftig jaar geleden …., P.J.I. Verhage p. 2
-Het bombardement op Breskens:
-Maandag 11 september 1944, P.F. de Houck p. 6
-Uit een dagboek, Iz. van der Lijcke p. 8
-De belevenissen van een jong meisje op 11 september 1944, R. Notté-Baert p. 10
-Hij was een lutheraan, zij was nog geen zes …., Een Bressiaander [L.P. Bruijnooge] p. 13
-Herinneringen, Een Bressiaander [P.L. Bruijnooge] p. 14
-Een zwarte dag, P. Vermeulen p. 16

volgnummer 100 (december 1994)
-Lezingen: [G. de Vogelaere spreekt over: “De tijd van toen in Maldegem en de grensstreek”, B. Oele over Middeleeuwse burchten in Zeeland, L. François over West-Zeeuws-Vlaanderen in de Franse tijd] p. 1
-Bartholomeus Cornelis Weijgandt (1757-1830) en de schouderwond van de prins van Oranje in 1793, I.H.J. Poissonnier p. 1
-Tocht door het water in oorlogsgebied, A.J. van Sprundel p. 4
-De evacuatie van St.-Kruis en het watergebied Eede in september 1944 en het leven van hen die in het watergebied achterbleven, A. Paridaen-Doolaege p. 7
-19 oktober 1944, Aardenburg bevrijd, A.J. van Sprundel p. 10
-Over boeken gesproken [P. van Roosmalen, Andermaal herrezen. Aspecten van de wederopbouw van West Zeeuwsch-Vlaanderen. Een uitgave van Stichting Raadskelder te Sluis] p. 16