Jaargang 10 (1977)

volgnummer 37 (maart 1977)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal een forum worden gehouden over heemkunde in West-Zeeuws-Vlaanderen] p. 1
-Toelichting bij de agenda p.2
-Voordracht dr. A.J.A. Smits [wordt verschoven naar een later tijdstip] p. 3
-Nieuwe leden p. 3
-De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande [zal nog dit jaar verschijnen als nr. 5 van de Bijdragen] p. 3
-M.A. Aalbregtse overleden p. 4
-Geschiedenis van de kring p. 4

volgnummer 38 (mei 1977)
-Excursies [naar Aardenburg en Heille, naar Ieper en de IJzer] p. 1
-Jaarverslag 1976, G.A.C. van Vooren p. 2
-Financieel verslag 1976, J.S.M. van Bellegem p. 4
-Motie [aangaande de overheidsarchieven door de algemene vergadering aangenomen] p. 5
-In memoriam M.A. Aalbregtse, [met aansluitend: lijst van publikaties] G.A.C. van Vooren p. 7
-De molen te Cadzand [gerestaureerd] p. 10
-Van Waterland naar Waterlandkerkje, W.J.A. Dhondt p. 11

volgnummer 39 (augustus 1977)
-Excursie [naar Ieper en de IJzer] p. 1
-In memoriam J.H. Stolte, A.W. R[isseeuw] p. 2
-De archieven, [reactie van diverse overheidsinstanties op de motie dienaangaande door de algemene vergadering opgesteld en aangenomen] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-Emigratie naar Brazilië 1858-1862, G.A.C. van Vooren p. 8
-Streekgids West-Zeeuws-Vlaanderen 1976-1977 [uitgegeven door de drie gemeenten in de regio] p. 10
-Een deurejager, H.A.M. van de Vijver p. 11
-Tips landje van Cadzand 1977 [gids door de VVV uitgegeven] p. 12
-Fotoboek West-Zeeuws-Vlaanderen [door C.J. de Boer] p. 12

volgnummer 40 (november 1977)
-Heemkundige avond te Waterlandkerkje p. 1
-Lezing [door A.J.A. Smits] p. 1
-Correctie [rechtzettingen inzake nr. 5 van de Bijdragen] p. 1
-Werkgroep geen zenderpark, [adhesiebetuiging door het bestuur van onze vereniging] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 2
-Vierde Canadese bevrijdingsmars, [verslag van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-Schorers graf, Rinus Willemsen p. 4
-Rijksarchief in Zeeland [regeling raadpleging archiefstukken] p. 6
-Archiefinventarissen, [schenking van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 6
-Salzburger emigranten, [opheffing tijdschrift] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 7
-Bibliotheek p. 7
-De plattelandssteden van Zeeland, [Redactie; de gegevens voor dit artikel werden bezorgd door R. Slock] p. 8
-Schenking [door J.C. du Fossé] p. 9
-Bevrijdingsmonument, [commissie ter oprichting van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 10
-Een eeuw op dreef, [gedenkboek ter gelegenheid van 100 jaar katholiek onderwijs te Aardenburg] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 10
-Messen trekken, Rinus Willemsen p. 11