Jaargang 22 (1989)

volgnummer 78 (april 1989)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal F.G.M. van Dongen een lezing verzorgen getiteld: Rederij Vroon te Breskens, veevervoer over de gehele wereld, toelichting bij de agenda] p. 1
-Jaarverslag 1988, G.A.C. van Vooren p. 3
-Tentoonstelling in streekmuseum, [te IJzendijke] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 5
-Functies bestuursleden [wijzigingen i.v.m. het terugtreden van enkele bestuursleden] p. 5
-Liber amicorum Achiel de Vos [verschijnt in september] p. 5
-Libera me [boek over de bevrijding in 1944 van G.E. Spittael verschijnt in juni] p. 6
-Bibliotheek [is thans overgebracht naar een ruimer lokaal in het Eloy-gebouw van de scholengemeenschap Het Zwin] p. 6
-Vijfentwintig jaar heemkundige kring (5), G.A.C. van Vooren p. 7
-Een boerenvisite begin jaren twintig, J. Risseeuw p. 10
-Estaminet, H.A.M. van de Vijver p. 12
-De Krabbendijk, J.A. Hennekeij p. 13

volgnummer 79 (juli 1989)
-Naar de poldertorens [viering 900 jaar Oostkerke door St.-Guthago] p. 1
-Excursie naar Tongeren p. 1
-Folkloristische dag [te IJzendijke] p. 2
-Expositie in het dorpshuis “De Heerlijckheyt”, [te Nieuwvliet] Bram [A.C.] de Keuninck p. 2
-Financieel verslag over 1988, J.S.M. van Bellegem p. 3
-Verslag, [van de algemene vergadering van 18 mei 1989] G.A.C. van Vooren p. 4
-Vijfentwintig jaar heemkundige kring (6), G.A.C. van Vooren p. 6
-Aanwinst bibliotheek p. 8
-Boek over Oostkerke [door R. De Keyser] p. 8
-Geschiedenis voortgezet onderwijs, [in West-Zeeuws-Vlaanderen, tekst van de toespraak bij de opening van de tentoonstelling in IJzendijke over dit onderwerp] H.P. Waalwijk p. 9
-Herkomst van de familienaam Dusarduyn in West-Zeeuws-Vlaanderen, G. van de Merlen p. 13
-Judith, echtgenote van Boudewijn 1, graaf van Vlaanderen, W. Lucieer p. 21

volgnummer 80 (november 1989)
-Voordracht [over het kerkelijk leven in ons gewest voor de reformatie door L. Stockman] p. 1
-Cursus verhalen vertellen [georganiseerd door de Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zeeland] p. 1
-Viering 900 jaar Oostkerke, [verslag van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 2
-Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later [publicatie van J. Stroeve over de komst en opvang van Belgische vluchtelingen in 1914 in Zeeuws-Vlaanderen] p. 2
-Geschiedenis van de visserij in Zeeland, [het sturen van het geschiedkundig onderzoek in Zeeland door de Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zeeland middels een thematische aanpak] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-In memoriam prof. dr. M.K.E. Gottschalk, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-Op verkenning door het grensgebied [ter gelegenheid van de excursie van het heemkundig genootschap Het Meetjesland naar de grensstreek ten zuiden van Aardenburg werd een boekje uitgegeven] p. 4
-Vijfentwintig jaar heemkundige kring 1961-1985 (7), G.A.C. van Vooren p. 5
-Jacobus Faro (1763-1847) boer en dichter, G.A.C. van Vooren p. 8
-Gedichten van Faro [er zijn nog een beperkt aantal exemplaren van de gedichtenbundel van J. Faro in anastatische herdruk verkrijgbaar] p. 12
-Het militair gezag kort na de bevrijding, Tom [A.B.J.] Goossens p. 12
-Streeklandbouwmuseum, [over de unieke schuur waarin dit museum is gevestigd] J. Risseeuw p. 22
-Het laatste trekpaard, [gedicht] G. Adriaenssens p. 24