Jaargang 9 (1976)

volgnummer 33 (februari 1976)
-Jaarvergadering [agenda, toelichting op de agenda, na de jaarvergadering volgt een diavoorstelling door A.J.M. Mol¬let, getiteld: Zeeuws-Vlaanderen, een stukje Nederland] p. 1
-Lezing te Sluis [door M. Ryckaert over de oudste geschiedenis van Brugge en zijn verbindingen met de zee] p. 2
-De problemen van de Vlaamse beweging [lezing ZVU] p. 2
-Schoondijke toen en nu [samenstelling R. Willemsen] p. 2
-Verslag van de algemene vergadering van 21 februari 1975 p. 3
-Statuten en huishoudelijk reglement p. 5
-Groede in oude ansichten [van de hand van L.M. de Die, is verschenen] p. 5
-Bibliotheek, [schenkingen J.Ch. Cornelis en M.A. Aalbregtse] J.J. Lambert p. 6
-Frans-Vlaamse cultuurdag [te Hulst] p. 7
-Tentoonstelling Rijksarchief p. 8

volgnummer 34 (mei 1976)
-Excursie, [naar het waterwingebied van de Braakman] Het Bestuur p. 1
-Jaarverslag 1975, G.A.C. van Vooren p. 2
-Rekening en verantwoording van de penningmeester, [over 1975] J.S.M. van Bellegem p. 4
-De hofstee in het land van Cadzand. Toen en nu, H.A.M.van de Vijver p. 5
-Hoofdplaat, een dorp achter de dijk, [oproep voor aanvullende informatie] Rinus Willemsen p. 9
-Ingebruikneming r.k.kerk in Sluis in 1830 p. 10
-Eede vroeger [samenstelling W. Staelens] p. 11
-Attentie [oproep tot het maken van een miniatuur-model van de molen van Retranchement] p. 12

volgnummer 35 (september 1976)
-Excursie naar Gent, Het Bestuur p. 1
-Zeeuws-Vlaanderen tussen Zeeland en Vlaanderen [cursus ZVU] p. 2
-Bij het overlijden van Jacobus Rosseel, G.A.C. van Vooren p. 3
-Een alfabetische auteurs- en plaatsnamenregister met zaakindex op de Mededelingen van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen. Nummers 1 t/m 34, Rinus Willemsen p. 4
-De hofsteden van Hoofdplaat en de Braakman, [nr. 3 van de Bijdragen wordt samen met dit mededelingenblad verzonden] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 12

volgnummer 36 (december 1976)
-Heemkundige avond te Hoofdplaat p. 1
-Winterprogramma [is voorlopig als volgt vastgesteld: lezing door G.A.C. van Vooren over migra¬tiestromen in West-Zeeuws-Vlaanderen (in samenwerking met de Z.V.U.), jaarvergadering gevolgd door een lezing van A. Smits over West-Zeeuws-Vlaanderen en de scheuring in de Nederlanden, forum over heemkunde in onze streek] p. 2
-Tentoonstelling [in het Rijksarchief in Zeeland] p. 2
-In memoriam L.M. de Die, [met aansluitend: lijst van publikaties] Rinus Willemsen p. 3
-Publikaties [van M.A. Aalbregtse verscheen Lief en leed in het land van Cadzand, het genealogisch tijdschrift Mensen van vroeger bracht een dubbelnummer uit over Zeeuws-Vlaanderen, E. Buijsse publiceerde Sluis in oude ansichten deel II, G.A.C. van Vooren verzorgde Eede in oude ansichten] p. 6
-Vroeger en nu! Een boerderij en haar bewoners onder IJzendijke nabij de Klakbaan A 88, H.A.M. van de Vijver p. 7
-N.H.kerk te Groede gerestaureerd p. 8
-Het Sint-Sebastiaansgilde te Aardenburg, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 9
-Uit de acta van de hervormde kerkeraad van Aardenburg (1648-1678), [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 11
-Episoden 1940-1945 [nr. 4 van de Bijdragen staat op het punt van verschijnen] p. 12