Jaargang 35 (2002)

volgnummer 129 (maart 2002)
-Jaarvergadering [agenda, toelichting bij de agenda] p. 1
-Film [van de excursies naar Boulogne en Binche] p. 2
-Jaarverslag 2001, A.R. Bauwens p. 2
-De financiën: verslag 2001 en begroting 2002, A.M.F. Dierikx p. 4
-Presentatie jaarboek 2002 p. 6
-Index op het mededelingenblad p. 7
-Het geslacht Haverbeke. 450 jaar in de Vlaamse polders [genealogie is verschenen] p. 7
-Venster op het landschap (5), [de Sint-Kruiskreek] W. Wintein p. 8
-Een praatje bij een plaatje, [over de landing van een Duits oorlogsvliegtuig in 1918 nabij Cadzand] G. van de Velde p. 13
-De West-Zeeuws-Vlaming en zijn informatie over de landbouwkoloniën in de eerste helft van de 19de eeuw, I.H.J. Poissonnier p. 15

volgnummer 130 (juni 2002)
-Verslag jaarvergadering p. 1
-Presentatie “Aaneengeregen tijdankers” [verslag van] p. 2
-Excursie naar Sint-Winoksbergen (Bergues) p. 2
-Lezing [van A. Provoost over het ontstaan en de natuurwaarden van het landschap in West-Zeeuws-Vlaanderen] p. 5
-Excursie Het eiland van Cadzand p. 5
-Honderdvijfenzestigduizend keer “ja” p. 6
-Gezocht: bedrijfskaartenboekjes, A. de Klerk p. 6
-Venster op het landschap (6), [de Hoofdplaatpolder onthoofd] W. Wintein p. 7
-Een geschiedenis van trotsche weerspannigheid. Het noorden van het Brugse Vrije in de Guldensporenslag en de Frans-Vlaamse Oorlog (1297-1305), Arco Willeboordse p. 13

volgnummer 131 (september 2002)
-In memoriam Johannes Risseeuw, A.C. Goossens p. 1
-Najaarsprogramma [lezing A. Provoost (zie volgnr. 130), lezing P. Stockman over de ontwikkeling van de vestingbouw door de eeuwen heen, lezing N. Geirnaert over de abt van de Duinenabdij Johannes Crabbe] p. 1
-Oproep. IJzendijke oud en nieuw p. 2
-Een excursie in beeld: Sint-Winoksbergen 31 augustus 2002 [foto’s R. Rammeloo] p. 2
-De lezer reageert. H.A. Callenfels en zijn studie geneeskunde, I.H.J. Poissonnier p. 5
-Venster op het landschap (7), [het eiland Cadzand] W. Wintein p. 7
-Abraham Jacob Guequierre (Oostburg 1793-Middelburg 1818), doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Mededelingen omtrent een Oostburgse jongeman, wiens veelbelovende carrière door een dodelijke ziekte werd afgebroken, I.H.J. Poissonnier p. 27
-Mist oorzaak ernstig verkeersongeluk Oostburg p. 35

volgnummer 132 (december 2002)
-Voorjaarsprogramma [lezingen: A. Vandewalle over de Duitse Hanze in relatie tot Brugge, Kris Struyf over het vogelpark “Het Zwin”, Willy Wintein over Brugge en het Zwin. De data van de jaarvergadering en de excursie naar Brugge] p. 1
-Cursus geologie en geografie van de Zwinstreek p. 1
-Venster op het landschap (8), [een kavanne bij de Marolleput] W. Wintein p. 2
-Kaojespuugers, [A.R. Bauwens] p. 5
-Een praatje bij een plaatje, [over Abraham Luteijn en zijn zelfgemaakte houten fiets] Arco Willeboordse p. 6
-Vandalia: woon-, werk- en rustplaatsen of waar woonde en werkte Jan van Dale?, L. van Driel p. 8
-Vers van de pers [Village Scaldia kleurrijk palet in een vergrijsde polder door J.A.J. Boekhout] p. 22
-Waterkuren tegen hondsdolheid, Arco Willeboordse p. 22
-Sprokkelingen uit het archief van:, [Hoofdplaat over de vloed van 1 februari 1953] A.R. Bauwens p. 27