Jaargang 23 (1990)

volgnummer 81 (februari 1990)
-Lezing [door H. Notteboom over de Franse revolutie in onze contreien] p. 1
-Lezing [J.A.J. Boekhout zal spreken over heden en verleden van het Zwin] p. 1
-Jaarvergadering [bekendmaking datum en lezing na de pauze] p. 2
-13 maart 1945 – 45 jaar grensoverschrijding koningin Wilhelmina [tentoonstelling in het museum te Aardenburg] p. 2
-Atlas van Sluis [wordt uitgegeven naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van Sluis; wie beschikt er over aanvullend illustratiemateriaal zoals tekeningen, foto’s enz.] p. 3
-Lezing [georganiseerd door St.-Guthago] p. 3
-Tentoonstelling [in het streekmuseum te IJzendijke] p. 3
-Genealogie Luteijn, [verschijnt in druk] D. Luteijn p. 4
-Genealogie Risseeuw [wordt gepubliceerd] p. 6
-Vijfentwintig jaar heemkundige kring 1961-1985 (8), G.A.C. van Vooren p. 7
-Het gedenkteken te Waterlandkerkje, W.J.A. Dhondt p. 9
-Sasput, C.J. Poissonnier-de Bliek p. 10
-Teksten in schuren, T. V[ermeulen] p. 13
-De onderwijzerswoning te Cadzand, T. V[ermeulen] p. 13
-Biervliet en Willem Beukels p. 14
-Echte vriendschap, [gedicht] G. Adriaenssens p. 16

volgnummer 82 (april 1990)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal A.A. Risseeuw de genealogie van de familie Risseeuw behandelen en D. Luteijn de genealogie van de familie Luteijn, toelichting bij de agenda] p. 1
-Excursie naar Sluis p. 2
-Jaarverslag 1989, G.A.C. van Vooren p. 3
-De Franse revolutie in onze contreien, [verslag van de lezing van H. Notteboom] M.J. den Hollander-Faro p. 4
-Teksten in schuren, Sjaak Herman p. 6
-Vijfentwintig jaar heemkundige kring 1961-1985 (9 en slot), G.A.C. van Vooren p. 7
-Mutsendozen [oproep om mee te werken aan een onderzoek naar] p. 9
-Brieven van onze leden [inzake het weggooien van verpakkingen in de natuur tijdens de 1 novembermars, het maken van verslagen van lezingen en die te publiceren in het mededelingenblad] p. 10
-De grote vlucht [de publicatie Belgen in Zeeuws-Vlaanderen 75 jaar later is nog verkrijgbaar] p. 11
-Atlanktikwall in Zeeland en Vlaanderen [1942-1944. Boek van H. Sakkers en J.N. Houterman] p. 11
-Zeeuwse historie in krantenknipsels [het deel Zeeuws-Vlaanderen van de catalogus werd aan onze vereniging aangeboden] p. 12
-Schenkingen [voor de bibliotheek] p. 12
-Tentoonstelling te IJzendijke [in het streekmuseum] p. 13
-Jan de prentenknipper, [wie bezit nog werk van hem zodat het gefotografeerd en opgenomen kan worden in een eventuele publicatie] J. en J.P. Verhave p. 13
-Tentoonstelling te Aardenburg [in het archeologisch museum] p. 14

volgnummer 83 (juli 1990)
-Excursie naar Ammerzoden en Buren p. 1
-Excursie naar de dijkwerken te Breskens p. 2
-Tentoonstelling te Sluis [in het belfort] p. 2
-Tentoonstelling te IJzendijke [in het streekmuseum] p. 3
-Verslag jaarvergadering 1990, G.A.C. van Vooren p. 3
-Historisch kadaster van Sluis en omstreken verschijnt dit najaar in boekvorm [kadastrale atlas van 1832] p. 5
-Open dag 100 jaar Rijksarchief in Zeeland p. 7
-Van manslag tot internationaal grensgeschil (1756-1758), [P.W. Stuij] p. 8
-Vlaamse immigrantenfamilies, G.A.C. van Vooren p. 19

volgnummer 84 (december 1990)
-Lezing met beelden [door M.J. Scheele over de betekenis en de werkzaamheden van het kadaster] p. 1
-Ruilverkaveling of herinrichting? [van noordelijk West-Zeeuws-Vlaanderen, lezing van J.J. Provoost] p. 1
-Lezing met dia’s [door R.M. van Heeringen over archeologische vondsten als gevolg van waarnemingen uit de lucht] p. 2
-Jaarvergadering [bekendmaking datum] p. 2
-Excursie naar Ammerzoden en Buren, [verslag van] Bert Kennis p. 2
-Excursie naar de dijkwerken te Breskens, [verslag van] Jaap Keijmel p. 9
-Drie decennia deltawerken [in het landje van Cadzand] p. 10
-Zondag 16 september “Het Molentje”, Piet Bruinooge p. 15