Jaargang 3 (1970)

volgnummer 9 (februari 1970)
-Kort verslag van de jaarvergadering p. 1
-Meestoven in het land van Hulst, F.C. Jansen Verplanke p. 2
-Munten geslagen te Sluis, Ch.J.A. Bukkens p. 5
-Ingekomen lectuur [levensbomen, voor de bibliotheek] p. 6
-Bestuursmededelingen [contributie, inventarisatie van veldnamen] p. 7
-Heemkundige Kring Sas van Gent, [publicatie van] [J.Ch.] C[ornelis] p. 8
-Bibliotheek supplement van de catalogus p. 8
-Vragenbus [doodsprentjes, reacties op het artikel van J.Ch. Cornelis. Een leeuw op het strand van Nieuwvliet] p. II
-Bijzondere evenementen [excursie Breskens, lezing J. Mijs] i.v.

volgnummer 10 (mei 1970)
-De levensboom op de poststempel p. I
-Bij het overlijden van onze penningmeester Ch.J.A. Bukkens, [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 1
-Ervaringen uit het notarisambt in West Zeeuwsch-Vlaanderen, [verslag lezing door J. Mijs] [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 3
-Een tijdelijke penningmeester, [benoeming J. van Bellegem] [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 3
-Het nieuwe jaarboek 1967/1968, [J.Ch.] C[ornelis] p. 4
-Een kostbaar boekwerk, [Berichten R.O.B. jrg. 18] [J.Ch.] C[ornelis] p. 5
-Ingekomen lectuur, [Westvlaamse gidsenkring, Appeltjes van het Meetjesland nr. 20-1969, Varia Zelandiae, De stem van Oud-Terneuzen] [J.Ch.] C[ornelis] p. 6
-Sluisse munten, [aanvulling op het artikel van Ch.J.A. Bukkens] J.J. L[ambert] p. 7
-Excursie Breskens, [verslag van] [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 8
-Houtsculptuur te Biervliet, [uitleg over] Red[actie] p. 9 (p. II)
-Aan de leden, [uitreiking herdenkingsjaarboek, excursie naar Brugge, ere wie ere toekomt] J.Ch. C[ornelis] i.v.

volgnummer 11 (augustus 1970)
-Limietpaal van het hof Delmare p. I
-Excursie Brugge, [verslag van] [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 1
-Ingekomen literatuur, [Jaarboek “De Vier Ambachten”, Kezanse Kost door M.A. Aalbregtse] [J.Ch.] C[ornelis] p. 2
-Meekrap, [Redactie; aanvullende gegevens door leden verstrekt na eerdere artikelen over meekrap en meestoven] p. 3
-Meestoven in Zeeuwsch-Vlaanderen, J.J. Lambert p. 4
-Nieuwe cursus over Zeeland, J.Ch. C[ornelis] p. 7
-Commissie veldnamen, J.Ch. C[ornelis] p. 7
-Instructie voor den schoolmeester etc. te Biervliet 1805, P. de Rijk p. 8
-De tollen in Zeeuwsch-Vlaanderen, J.J. Lambert p. 12
-Betaling contributie, [J.] v[an] B[ellegem] p. II
-Winterprogramma [excursie naar Cadzand en Nieuwvliet, jaarvergadering, na de pauze: lezing J. van Hinte] i.v.
-Jaarvergadering [agenda] i.v.

volgnummer 12 (november 1970)
-Ingekomen literatuur, [Varia Zelandiae] [J.Ch.] C[ornelis] p. I
-Jaarboek 1969-1970 [bijdragen kunnen worden ingezonden] p. 1
-Wij lazen …. [benoeming W.P. Dezutter aan de R.U. Gent] p. 1
-De molens van de heerlijkheid Nieuwvliet, J.J. Lambert p. 2
-Ingekomen literatuur, [De stem van Oud-Terneuzen, De Gidsenkring, R.O.B.] [J.Ch.] C[ornelis] p. 5
-Maatregelen tegen paardenziekten, J.Ch. Cornelis p. 6
-De zwarte kunst (in Biervliets dialect), L.M. de Die p. 7
-Verslag van excursie kerken van Cadzand en Nieuwvliet en de vuurtoren van Nieuwe Sluis, [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 8
-Schoolmeesters en poëzie, J.Ch. C[ornelis] p. 9
-Zou er een boerenwerktuigen- en volkshuisraad museum kunnen komen?, [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 11
-Het woord bocht, [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 12
-Kalenderwijsheid, J.Ch. Cornelis p. II