Jaargang 21 (1988)

volgnummer 75 (maart 1988)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze volgt een lezing van W. Vanderpijpen over het Vlaamse platteland rond 1800, toelichting bij de agenda] p. 1
-Verbroederen, [samenwerking met de heemkundige kring St.-Guthago wordt geïntensiveerd] A.[C.] d[e] K[euninck] p. 2
-Openbaar vervoer in streekmuseum [tentoonstelling te IJzendijke] p. 2
-Mededelingenblad [de naam blijft gehandhaafd] p. 3
-Bijdrage nummer 16 [in voorbereiding] p. 3
-Graftombe van kolonel Ledel, [vernieuwd] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-Leeuwekop Nieuwvliet werd in ere hersteld, A.C. de Keuninck p. 4
-In memoriam Willem J. Visser, A. Luteyn p. 5
-Bunkers te Oostburg [brief van het bestuur van onze vereniging aan de gemeenteraad van Oostburg waarin opgenomen een aantal argumenten om het bunkercomplex niet te slopen] p. 7
-Boerderijen stichting Zeeland [vraagt vrijwilligers voor het inventariseren van boerderijen] p. 9
-Vijfentwintig jaar heemkundige kring (1), G.A.C. van Vooren p. 9
-De vleesvoorziening te Zuidzande in de Tweede Wereldoorlog, G. van de Velde p. 13
-Stamboom familie Luteyn, [in voorbereiding] A. Luteyn p. 18
-Mei in Zeeland, [gedicht] W. Notebaart p. 19
-Hoeve Steenoven, J. Risseeuw p. 19

volgnummer 76 (juli 1988)
-Excursie naar Bergen op Zoom p. 1
-Jaarverslag 1987, G.A.C. van Vooren p. 2
-Financieel verslag over 1987, J.S.M. van Bellegem p. 4
-Verslag, [van de algemene vergadering van 23 april 1988] G.A.C. van Vooren p. 5
-In en om de oude Zeeuws-Vlaamse landbouwschuur [verslag van de lezing door J. Risseeuw] p. 7
-Vijfentwintig jaar heemkundige kring (2), G.A.C. van Vooren p. 8
-Zomeravond in Zeeuwsch-Vlaanderen, [gedicht] W. Notebaart p. 13
-Dr. J. de Hullu, geschiedvorser en historicus, G.A.C. van Vooren p. 13
-De tram als oostwestverbindng, G.A.C. van Vooren p. 16

volgnummer 77 (september 1988)
-Excursie naar Groede p. 1
-Voordracht over Hugenoten [in Holland en Zeeland door C. Cruson, de organisatie is in handen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen] p. 1
-Activiteiten Sint-Guthago p. 2
-Het Markiezenhof, [verslag van de excursie] J. Risseeuw p. 2
-Aardenburg in de Middeleeuwen [doctoraal scriptie van B.R.de Melker, De ontwikkeling van de stad Aardenburg en haar bestuurlijke instellingen in de middeleeuwen, wordt in de scriptiereeks van de Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zeeland uitgegeven] p. 4
-Vijfentwintig jaar heemkundige kring (3), G.A.C. van Vooren p. 4
-De doopsgezinden te Aardenburg in de 17de eeuw, [G.A.C. van Vooren] p. 9
-De doopsgezinden in Den Biezen, [G.A.C. van Vooren] p. 13

volgnummer 77 [sic] (december 1988)
-Lezing I [door H. Sakkers over de Duitse bunkers in ons gewest] p. 1
-Lezing II [door A. Luteyn getiteld: Komplot tegen koning Leopold III koning van België] p. 1
-Lezing III [over de landschappen van Zeeuws-Vlaanderen door J. Gremmen] p. 2
-Jaarvergadering [bekendmaking datum en lezing na de pauze] p. 2
-Zeeland in de Tweede Wereldoorlog [bibliografie van de Zeeuwse oorlogsgeschiedenis onder de titel: Zeeland 1940-1945 uitgegeven door het Zeeuws Documentatiecentrum] p. 2
-Financiële zaken [de automatisering van het ledenbestand en de contributie-inning zijn nagenoeg voltooid] p. 3
-Bezoek aan Groede, [verslag excursie] A.C. de Keuninck p. 3
-De landbouw in West-Zeeuws-Vlaanderen van 1914 tot 1940, E.E.C. van den Hemel p. 4
-Zeeuwse historie in kranteknipsels, [er verschijnt een catalogus van de Zeeuws-Vlaamse onderwerpen in deze verzameling] J.P. Luteijn p. 7
-Vijfentwintig jaar heemkundige kring (4), G.A.C. van Vooren p. 9