41 t/m 45

Nr. 41 (2013)
De schoolmeester en de stad. J.H. van Dale en Sluis. Lo van Driel

Nr. 42 (2014)
Scharnierend Gewest. 200 Zeeuws-Vlaanderen 1814-2014. André Bauwens en Hans Krabbendam (red.)
-Woord vooraf, p. 7
-Zeeuws-Vlaanderen van zuid naar noord, André Bauwens en Hans Krabbendam, p. 9
I Geografie en bestuur
-Het polderlandschap tussen de Westerschelde en België, Marc de Vleesschauwer, p. 19
-Tussen Frans, Belgisch en Nederlands bestuur, Jeanine Dekker, p. 35
II Economie
-Bevolking en landbouw, Piet van Cruyningen, p. 55
-Infrastructuur en industrie, Willem van den Broeke, p. 77
-Smokkel tussen noord en zuid, André Bauwens, p. 89
III Taal, cultuur en godsdienst
-Meer Zeeuws dan Vlaams? De Zeeuws-Vlaamse dialecten. Veronique de Tier, p. 107
-Het tweeslachtige gewest in cultureel perspectief, Lo van Driel, p. 121
-Katholieken in de grensstreek, Jan de Kort en Willy Verschraegen, p. 149
-Protestants grensverkeer, Piet de Blaeij, p. 175
-Illustratieverantwoording, p. 191
-De auteurs, p. 192
-Register, p. 194
-Colofon, p. 200

Nr. 43 (2014)
Bange jaren. Zeeuws-Vlaanderen en de Eerste Wereldoorlog.
André Bauwens en Miranda Haak.

Nr. 44 (2015)
Jan H. Eekhout – Een plooibaar talent
Lo van Driel

Nr. 45 (2017)
Beelden in Beeld West-Zeeuws-Vlaanderen
André Bauwens – Estelle Slegers Helsen
Fotografie: Evita Hinneman