Agenda

Excursie Wilrijk en Boom

Het programma
7.15 uur: vertrek uit Oostburg Torenweidelaan.
9.15 uur: aankomst in Wilrijk, koffiedrinken.
10.00 uur: start rondleiding fort Breendonk.
12.15 uur: middagmaal.
14.00 uur: vertrek naar Noeveren.
14.30 uur: start rondleiding steenbakkerij.
16.00 uur: tijd voor een drankje.
17.45 uur: vertrek naar Oostburg.
18.30 uur: aankomst in Oostburg Torenweidelaan.

De kosten voor deze excursie bedragen € 75 per persoon. Daarin zijn inbegrepen de
entreegelden, de kosten voor de gidsen en de koffie en het middagmaal inclusief een drankje.
Wie meer wenst te consumeren dient dit zelf te betalen.

Voor het eerst na de coronapandemie organiseert de vereniging weer een dagexcursie.
Op woensdag 30 augustus wordt een bezoek gebracht aan fort Breendonk nabij Wilrijk en
aan een steenbakkerij in Noeveren een gehucht aan de Rupel bij Boom.
Na aankomst in Wilrijk beginnen we eerst met een kop koffie of thee.
Vervolgens brengen we onder leiding van een gids een bezoek aan het fort Breendonk.
Het fort, 20 km ten zuiden van Antwerpen, werd begin twintigste eeuw gebouwd als
onderdeel van een verdedigingsgordel rond de havenstad.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte de Duitse bezetter het fort vanaf september 1940 als ‘opvangkamp’ voor politieke tegenstanders, verzetslieden en Joden.
Dit SS-Auffanglager werd bestuurd door leden van de Sicherheitspolizei en Sicherheitsdienst onder wie verschillende Vlamingen. De gevangenen moesten dwangarbeid verrichten, kregen nauwelijks te eten, werden willekeurig geslagen en gefolterd. Van de 3.590 geregistreerde gevangenen stierven er 303 ter plekke, werden er 54 elders terechtgesteld en lieten er 1.741 naderhand het leven in diverse concentratiekampen. Na de bevrijding werd fort Breendonk tot juni 1947 gebruikt als gevangenis voor collaborateurs. Daarna werd het omgevormd tot Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk. Het is een van de best bewaarde Duitse gevangenkampen in Europa.

Na dit bezoek is het tijd voor het middagmaal. Er is keuze uit 3 gerechten:
A. varkenshaas met mosterdsaus, B. zeebaars, venkel en witte wijnsaus, C. gevulde aubergine (vegetarisch).
Voorts worden er frietjes en kroketjes geserveerd. Er is een drankje in het middagmaal
inbegrepen. Wie meer wil drinken, moet dit zelf betalen.

Na de maaltijd vervolgen we, eveneens onder leiding van een gids, met een bezoek aan het
bezoekerscentrum Brik Boom, een oude steenbakkerij in Noeveren.
Het is een stille getuige van de rijke baksteenindustrie van de Rupelstreek, met meer dan 150 steenbakkerijen in de negentiende eeuw. Je vindt er een ringoven met schoorsteen, arbeidershuisjes, een oude paardenstal en een schrijnwerkerij. De schrijnwerkerij dateert van 1830 of eerder. Het is sinds 2005 een beschermd monument.
Om baksteen te maken had je niet alleen klei nodig maar ook hout, veel hout. Dit en meer valt te ontdekken in de volledig gerestaureerde schrijnwerkerij. De ringoven, die actief was tot 1981, was eens een voorbeeld van hoogstaande technologie. Die oven draaide 24 op 24 uur. Het duurde liefst 22 dagen voor het vuur de oven helemaal was rondgegaan. Je leert er niet alleen hoe stenen, tegels en dakpannen gebakken werden, maar ook hoe zwaar en hard het leven van de arbeiders was. Een blik in de arbeidershuisjes op het terrein van de steenbakkerij is voldoende. Na afloop is, indien de tijd het toelaat, gelegenheid om in de buurt drankje te nuttigen.
Daarna keren we huiswaarts.


Aanmelden
U kunt zich telefonisch dan wel per e-mail aanmelden voor 5 augustus 2023 bij de secretaris André Bauwens, tel.: 0117 492503, e-mail: bauwensar@zeelandnet.nl onder vermelding van uw volledige naam en adres en uw keuze van het middagmaal.
Bovendien dient u voor de genoemde datum het verschuldigde bedrag over te maken op
rekeningnummer NL54RABO0113391889 ten name van Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen onder vermelding excursie Wilrijk en Boom.
Alleen wanneer u aan beide voorwaarden hebt voldaan, wordt u als deelnemer geregistreerd. Bij afmelding wordt de helft van het voldane bedrag teruggestort.


Excursie Archeologisch Museum Aardenburg


Op zaterdag 30 september organiseert de vereniging een excursie naar het archeologisch
museum in Aardenburg. Dit museum, op een nieuwe locatie aan de Sint-Bavostraat, opende onlangs haar deuren voor het publiek. Momenteel gaat in het museum alle aandacht uit naar Romeins Aardenburg. Het is evenwel de bedoeling om in de toekomst ook aandacht te
besteden aan de middeleeuwen. Toch is er genoeg te zien en te beleven. De opzet is veel
publieksvriendelijker dan in het oude museum. Alle leeftijdsgroepen vinden er wel iets van
hun gading.
De rondleiding start met enige uitleg over archeologie, over de ontwikkeling van het
landschap en een tijdbalk. Vervolgens komt het ontstaan van Romeins Aardenburg aan bod. Denk aan de bouw van het fort, de militairen die er gelegerd zijn, hun eet- en leefgewoonten,
hun bezoek aan het badhuis, de spelletjes die er gespeeld worden, de verering van goden, het bijgeloof, enzovoorts. Al met al een boeiend verhaal dat nog steeds zijn sporen nalaat in ons huidige denken en doen.


Het programma
14.00 uur: start rondleiding.
15.30 uur: koffie/thee met versnapering.
Daarna gaat ieder zijns weegs.
De kosten voor deze excursie bedragen € 10 per persoon.
Daarin zijn inbegrepen hetentreegeld en de kosten voor de koffie met versnapering.


Aanmelden
U kunt zich telefonisch dan wel per e-mail aanmelden voor 1 september 2023 bij de secretaris André Bauwens, tel.: 0117 492503, e-mail: bauwensar@zeelandnet.nl onder vermelding van uw volledige naam en adres. Bovendien dient u voor de genoemde datum het verschuldigde
bedrag over te maken op rekeningnummer NL54RABO0113391889 ten name van
Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen onder vermelding excursie Aardenburg.
Alleen wanneer u aan beide voorwaarden hebt voldaan, wordt u als deelnemer geregistreerd.
Bij afmelding wordt de helft van het voldane bedrag teruggestort.

Agenda