Welkom

Een kijkje in het verleden leidt de blik naar de toekomst. De Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen probeert de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving.
Welke bijzondere historische en landschappelijke waarden kenmerken het landje? Wat zijn de sterke kanten van de ons omringende omgeving? Wat is typerend voor de streek? Hoe is een en ander tot stand gekomen? Hoe moeten we omgaan met dit erfgoed? Wat is het behouden waard?

Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven verzorgt de Heemkundige Kring
West-Zeeuws-Vlaanderen jaarlijks:
* een zestal lezingen.
* een drietal excursies.

Verder ontvangen de leden:
* het kwartaalblad Tijd|Schrift, met daarin het verenigingsnieuws en diverse artikelen.
* een boek, dat deel uitmaakt van de serie Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen.