Jaargang 28 (1995)

volgnummer 101 (maart 1995)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal A. Luteijn een lezing houden over het naar Engeland sturen van kinderen kort na de Tweede Wereldoorlog om er op krachten te komen, toelichting bij de agenda] p. 1
-Jaarverslag 1994, G.A.C. van Vooren p. 3
-Financieel verslag over 1994, M.J. den Hollander-Faro p. 5
-Koningin Wilhelmina in Eede en Aardenburg, G.A.C. van Vooren p. 6
-Eedenaren hielden de koningin tegen, G.A.C. van Vooren p. 9
-Korte berichten uit het resolutieboek van de ‘hooge heerlijkheid Nieuvliet’ 1717-1752, W. Robijn p. 12
-Voordracht Zeeuwsch Genootschap over Salzburger emigranten p. 12
-Over boeken gesproken [onlangs verscheen van H. Notteboom een studie over de bende van Adegem. Voorts werd het familieboek Wijffels uitgebracht.] p. 13
-Resoluties Raad van State [zijn nu op microfiche in het Rijksarchief in Zeeland te raadplegen] p. 15

volgnummer 102 (juni 1995)
-Lezing [F. van der Doe zal een lezing verzorgen getiteld: Nieuwvliet van heerlijkheid tot kleine kern] p. 1
-Verslag jaarvergadering 1995 p. 1
-In memoriam J.L. van Leeuwen, G.A.C. van Vooren p. 2
-De Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen wint de cultuurprijs van de gemeente Oostburg p. 3
-Excursie door het Zennedal naar Grimbergen en Mechelen p. 5
-Verslag van de excursie naar de Biesbos, Woudrichem en Dordrecht, [W. Robijn] p. 9
-Afscheid van de heer G.A.C.van Vooren als secretaris van onze vereniging p. 10
-Tussen Noord en Zuid: West-Zeeuws-Vlaanderen in de Franse tijd, L. François p. 11
-Consulent regionale geschiedbeoefening [stelt zich voor] p. 23

volgnummer 103 (september 1995)
-Lezingen [J. Bossu spreekt over cartografie, H. Kennis over het ontstaan van het krekenstelsel in “terra Gröda”] p. 1
-Vrijwilligers gevraagd [voor het plastificeren van de omslagen van het boekenbezit van onze vereniging] p. 1
-Cursussen lokale en regionale geschiedenis Zeeland 1995-1996 [georganiseerd door de ZVU] p. 1
-Verslag van de excursie door het Zennedal naar Grimbergen en Mechelen, J.B.A. Carpentier p. 2
-Sprokkelingen uit het archief van:, [Sluis en de stad Gent, over een op te richten glasblazerij in Sluis] A.R. Bauwens p. 4
-200 jaar parochie Hoofdplaat [jubileumboek door J. Verstraeten en G.A.C. van Vooren] p. 11
-De limietpaal van het hof D’Elmare uit 1769; een charter in steen op een West-Zeeuws-Vlaamse polderdijk, I.H.J. Poissonnier p. 11
-Streeklandbouwmuseum Agrimuda zoekt illustraties p. 18
-Korte berichten uit het resolutieboek van de ‘hooge heerlijkheid Nieuvliet’ 1717-1752, W. Robijn p. 18

volgnummer 104 (december 1995)
-Lezingen [P. van Cruyningen spreekt over het historisch boerderij onderzoek in onze streek. Een vertegenwoordiging van ‘t Duumpje vertelt over het werk van deze West-Zeeuws-Vlaamse natuurbeschermingsvereniging. Sjaak Herman verzorgt een lezing over molens in Zeeland] p. 1
-Betaling contributie 1996 p. 1
-Het Mededelingenblad ontsloten [A.R. Bauwens heeft van deze periodiek een chronologische inhoudsopgave, een zakenregister en een register op auteursnamen samengesteld] p. 1
-In memoriam Daniël Verstraete, G.A.C. van Vooren p. 2
-Inventaris archieven gemeente Nieuwvliet [gepresenteerd] p. 3
-Nieuwvliet, van heerlijkheid tot kleine kern, F. van der Doe p. 4
-Stützpunkt Oostburg, [boek van J.N. Houterman en H. Sakkers] G.A.C. van Vooren p. 18
-Archeologische werkgroep West-Zeeuws-Vlaanderen [opgericht] A.C.J. Willeboordse p. 19