Jaargang 20 (1987)

volgnummer 71 (maart 1987)
-Het ontstaan van namen [voordracht door A. Luteijn] p. 1
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal de avond in het teken staan van het 25-jarig bestaan van de vereniging, toelichting bij de agenda] p. 1
-Jubileum [herdenking 25-jarig bestaan der vereniging in de burgerzaal van het gemeentehuis van Oostburg] p. 3
-Historische kaart [van West-Zeeuws-Vlaanderen getekend in 1965 door J. van Hinte, zal te koop worden aangeboden op de jaarvergadering] p. 3
-Regionale geschiedschrijving, G.A.C. van Vooren p. 4
-Bloemen voor de koningin, S. Meesen-Martijn p. 7
-De bevolking van West-Zeeuws-Vlaanderen II, G.A.C. van Vooren p. 9

volgnummer 72 (juli 1987)
-Excursie [naar de bronnen van de Schelde] p. 1
-Voordracht [van J. Taeldeman over het West-Zeeuws-Vlaamse dialect] p. 2
-Cursus genealogie (familiekunde) p. 2
-Jaarverslag 1986, G.A.C. van Vooren p. 3
-Financieel verslag over 1986, J.S.M. van Bellegem p. 6
-Verslag, [van de algemene vergadering van 23 april 1987] G.A.C. van Vooren p. 7
-Mededelingenblad [enquête onder de leden over een naamswijziging] p. 11
-Historische kaart [vervaardigd door J. van Hinte, is bij de bestuursleden van de kring verkrijgbaar] p. 12
-Het Meertens-Instituut vraagt vrijwilligers, [om medewerking te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek naar dialec¬ten, gewoonten en gebruiken] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 13
-Het Joachim Beuckelaer-eremerk, [tentoonstelling en huldiging van de laureaten] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 15
-Breskense vissers, [gedicht] W. Notebaart p. 16

volgnummer 73 (oktober 1987)
-Voordrachten [door J. Briels en M. Backhouse te Brugge ter gelegenheid van de presentatie van het boek Opstand en verval] p. 1
-Voordracht over dialect [door J. Taeldeman] p. 2
-Canadese bevrijdingsmars p. 2
-De buzekachel, J.J. Risseeuw p. 4
-Boerenschroom, [een oud gezelschapspel] J.J. Risseeuw p. 6
-Bombardement op Sluis in 1917, J. Stroeve p. 6
-Heilwens, [verjaardagsgedicht uit 1844] J.C. Basting p. 10
-Kerk en tabak, J.C. Basting p. 12
-De eilanden Cadzand en Zuidzande, J.C. Basting p. 13
-Cappon van den Antwerpen, G. du Ru p. 15
-Historische kaart [er zijn nog een beperkt aantal van deze kaarten beschikbaar] p. 16

volgnummer 74 (december 1987)
-Lezing [door B.R. de Melker over ontstaan en vroegste geschiedenis van Aardenburg] p. 1
-Voordracht [van J. Risseeuw, getiteld: In en om de oude Zeeuwse landbouwschuur] p. 1
-In memoriam Emile Buijsse, W.P. Dezutter p. 2
-De bron van de Schelde, [verslag van de excursie] M. H[endrikse] p. 2
-Historische kaart [er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar] p. 5
-West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946, [onderzoek van A.B.J. Goossens naar deze periode, gegevens en foto’s zijn van harte welkom] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 6
-Grenspalen [onderzoek door P.W. Stuij] p. 7
-Mededelingenblad [uitslag enquête] p. 9
-Zeeuws(ch)-Vlaanderen, G.A.C. van Vooren p. 10
-Boerenschroom, [naar aanleiding van reacties] J. Risseeuw p. 13
-Opkomst autoverhuur en ziekenvervoer, N.P.H. Hontelez p. 14