Jaargang 26 (1993)

volgnummer 93 (april 1993)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zullen er dia’s worden vertoond door R.B.A. Beijersbergen over het West-Zeeuws-Vlaamse landschap, toelichting bij de agenda] p. 1
-Excursie naar Beernem p. 3
-Aktiviteiten Sint-Guthago p. 4
-Jaarverslag 1992, G.A.C. van Vooren p. 4
-Financieel verslag over 1992 p. 6
-Jaap Keijmel overleden p. 6
-Boek over oorlogsgeschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen komt eraan …. [door A.B.J. Goossens] p. 7
-In staat van beleg [tentoonstelling in het archeologisch museum van Aardenburg] p. 8
-Tentoonstelling bodemvondsten [in het visserijmuseum in Breskens] p. 10
-Archief Salzburgse emigranten [plaatsingslijst gemaakt van, door M.A. Smulders medewerkster van het Rijksarchief in Zeeland] p. 11
-Voorbereiding of academie-onderwijs in Westelijk Staats-Vlaanderen in de Franse tijd, I.H.J. Poissonnier p. 11
-Rectificatie [lees op p. 13 van volgnr. 91 I.H.J. i.p.v. I.H.P. Poissonnier] p. 16

volgnummer 94 (augustus 1993)
-Excursie naar Antwerpen p. 1
-Het land van Cadzand [wandeling-rondrit door St.-Guthago] p. 2
-Vertelavond Edial Dekker, [verslag van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 2
-Excursie naar Beernem, [verslag van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 5
-Verslag jaarvergadering 1993 p. 6
-De benoeming van een nieuwe onderwijzer in Oostburg in het kader van de vernieuwing van het lager onderwijs in het begin van de 19de eeuw, I.H.J. Poissonnier p. 7
-Visserijmuseum Breskens [aandacht voor] p. 12

volgnummer 95 (oktober 1993)
-Lezing met dia’s [door W. Boiten over de plattelandsbevolking in Espirito Santo (Brazilië)] p. 1
-Lezing [over de betekenis van de rijksgrens voor het landschap in West-Zeeuws-Vlaanderen door A.J. Beenhakker. Deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Stichting Vrienden van het Aardenburgs Museum] p. 1
-Lezing [H.J. Kennis spreekt over een drievoudige moord aan de Marolleput] p. 1
-Contributie [verhoging] p. 2
-Vertelavond [georganiseerd door de Stichting Promotie en V.V.V. Aardenburg] p. 2
-Brugge door de lens, foto’s en fotografen 1900-1918 [tentoonstelling in het stadsarchief van Brugge] p. 2
-100 jaar drama. Drievoudige moord aan de Marolleput op 30 augustus 1893, H. Kennis p. 4
-Herinneringen aan en van Hendrik Johannes Bool (1828-1898), I.H.J. Poissonnier p. 8

volgnummer 96 (december 1993)
-Lezingen [C. du Fossé over de bronnen voor familiegeschiedenis. L. Zoodsma over de Raad van Vlaanderen te Middelburg (i.s.m. de Stichting Vrienden van het Aardenburgs Museum). A. De Keyzer over de Spaanse versterkingen voor de komst van Maurits in 1604] p. 1
-Gedenkschriften van mr. Ph. van den Broecke, J. Stroeve p.1
-De plattelandsstad Oostburg: meer dorp dan stad?, I.H.J. Poissonnier p. 6