Jaargang 13 (1980)

volgnummer 48 (maart 1980)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze: causerie over het werk van een vrederechter in het Brugse door A. de Ketelaere] p. 1
-Toelichting bij de agenda p. 1
-Lezing [van A. Lauret over Philips van Kleef, stichter van Breskens en kapitein-generaal van Sluis in de tijd van de Jonker-Fransen oorlog alsmede over geneesmannen en -heren: platlandici en medicinae doctores in Zeeuws-Vlaanderen] p. 3
-Frans-Vlaamse culturele dag [te Hulst] p. 3
-Ons eigen landje [heruitgave van dit boekje van J.Ch. Cornelis door de familie Cornelis-Aspeslagh] p. 4
-De Bijdragen [voorgenomen publicaties] p. 5
-De bibliotheek, [inzake de legatering van ds. Pattist] [A.] H[oolhorst] p. 6
-De tram, [informatie gevraagd over de Stoomtram Maatschapij Breskens-Maldegem] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 7
-Overzetveren in Zeeland, [herdrukt] R. W[illemsen] p. 8
-Feest te Breskens, [anecdote] Ph. Keijmel p. 10
-Het marineschip Hobein, [G.A.C. van Vooren] p. 10
-Canadees monument Biervliet [een fietstocht naar] p. 11
-Aantal leden p. 12

volgnummer 49 (augustus 1980)
-Excursie naar het Zwin p. 1
-Excursie naar Mechelen, Diest en Averbode p. 1
-Jaarverslag 1979, G.A.C. van Vooren p. 3
-Financieel verslag over 1979, J.S.M. van Bellegem p. 5
-Contributie (achterstallig) p. 6
-Belangrijke muntvondst te Biervliet, [1849/50] Rinus Willemsen p. 7
-Tentoonstelling te Middelburg [in het Rijksarchief] p. 10
-Schoolmeester Schoo te Groede, J. Karels p. 11
-Leden [meest voorkomende familienamen onder de] p. 14
-Gedenkboek bijenvereniging, [bespreking] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 15
-Tentoonstelling te Sluis, [verslag van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 15
-Koninklijke onderscheiding, [voor J.J. Lambert, bibliothecaris van onze vereniging] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 16

volgnummer 50 (november 1980)
-Lezing [omdat dr. J. de Hullu 40 jaar geleden is overleden meende het bestuur er goed aan te doen een avond te organiseren die in het teken staat van deze historicus, met lezingen c.q. voordrachten van R. Willemsen, J. Risseeuw en G.A.C. van Vooren] p. 1
-Lezing [van A. De Jonghe over de taalpolitiek van koning Willem I] p. 1
-Hand aan de ploeg, [actie van het streeklandbouwmuseum om gelden te verwerven voor de instandhouding van de collectie] H. Bakker p. 2
-Een onheil stichtend wezen …., Rinus Willemsen p. 3
-Ds. H.van Garêl en het Vrije van Sluis. Een hoofdstukje geschiedenis Salzburger emigranten, Th.A. Fafié p. 5
-Gedenkboek Bijenvereniging [nog verkrijgbaar] p. 8
-Streeklandbouwmuseum [openingstijden] p. 8
-De hofsteden van IJzendijke. Een bijdrage tot een totaalbeeld, I.H.J. Poissonnier p. 9
-Openingstijden rijksarchief [in Zeeland] p. 13
-Reünie familie Notebaart, P.J. Notebaart jr. p. 14
-Breskens, 11 september 1944, [gedicht] W. Notebaart p. 15
-Bij het massagraf in Breskens, [gedicht] W. Notebaart p. 15
-Breskense volkslied, J. van Luijk sr. p. 16
-Stamboom familie Notebaart, P.J. Notebaart jr. p. 16
-De reis van 6 september 1980, [verslag excursie naar Mechelen, Diest en Averbode] W.J.A. Dhondt p. 18
-Archieven SBM en ZVTM [in het Rijksarchief in Zeeland] p. 23