Jaargang 1 (1968)

volgnummer 1 (februari 1968)
-Een nieuwe verschijning, J.L. v[an] Leeuwen p. 1
-Ten geleide, de samenstellers p. 2
-Mededeling [achterstallige contributie] p. 2
-Bestuursmededelingen [jaarboeken, bibliotheek, contributie, secretariaat, gemeente-subsidies, ledental, bestuursuitbreiding] p. 3
-De naam van ons mededelingenblad p. 4
-De bevolking van West Zeeuwsch-Vlaanderen, [Redactie; de statistische gegevens werden bezorgd door Iz. van Cruyningen] p. 5
-Ingekomen literatuur (ruildienst), [G.A.C.] v[an] V[ooren], [J.L. van] L[eeuwen] p. 6
-Dure tijden p. 6
-Het Oostvrije van Brugge of Vrije van Sluis, Ch.J.A. Bukkens p. 7
-Ingekomen literatuur (ruildienst), [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 8
-Ledenvergadering [spreker: Joh. de Vries over spookgeschiedenissen en andere verhalen] i.v.

volgnummer 2 (mei 1968)
-Verslag van de bijeenkomst te Aardenburg, [lezing Joh. de Vries over spookgeschiedenissen] J.Ch. Cornelis p. 1
-Waarom werd Floris V in 1290 te Biervliet gevangen gezet?, L.M. de Die p. 2
-Schorers graf (“Schoorsgraf”) p. 4
-Uit het rekeningenboek van Cornelis Banckaert (18e eeuw), J.J. Lambert p. 5
-Mei 1604 p. 6
-Straatnamen in Waterlandkerkje (o.a. P.C. Boutensstraat), W.J.A. Dhondt p. 7
-Mei 1405 p. 7
-Naar de oorsprong van de Schelde, [excursie] de voorzitter [J.L. van Leeuwen] p. 8
-Een inleiding over dijkenbouw en zeeweringen [lezing ir. Uildriks op vrijdag, gevolgd door een excursie op zaterdag] p. 10
-Ridder Jeronimus Laurijn, J.Ch. Cornelis p. 11
-Knokke, J.L. van Leeuwen p. 12
-Bestuursmededelingen p. II

volgnummer 3 (augustus 1968)
-Bestuursmededelingen [cursus ZVU] p. I
-Scheldetocht 15-6-1968, [verslag excursie] G.J.van de Waal p. 1
-Verslag van de lezing door ir. Ui[l]driks en de excursie langs het strand, [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 3
-Leden-reacties [op een artikel van J. Rosseel in het jaarboek 1961/1962 over het gebruik van stro bij een begrafenis] [G. de Laet] p. 4
-Ingekomen literatuur (ruildienst), [J.Ch.] C[ornelis], [J.L. van] L[eeuwen] p. 5
-Kant uit koninklijk bezit, Ch.J.A. Bukkens p. 6
-De kampioen-stadsomroeper van Izendike, [P. de Martelaere nationaal kampioen] [J.Ch.] C[ornelis] p. 8
-Bestuursmededelingen [betaling contributie, excursie] p. II

volgnummer 4 (november 1968)
-Een oude oliepers gevonden, [J.L.] v[an] L[eeuwen] p. 1
-Alarm [achterstallige contributie] p. 1
-De klapbaeke of de klapperman van Biervliet, R. Willemsen p. 2
-Iets over de kloosters van Biervliet, L.M. de Die p. 3
-Een herinnering aan de Tiendaagse Veldtocht (2-12 aug. 1831), J.Ch. Cornelis p. 4
-Excursie naar Retranchement (verslag), [J.Ch.] C[ornelis] p. 4
-Enige handmerken uit het Aardenburgse, J.J. Lambert p. 5
-Bijzondere bijeenkomst, [Guido Gezelle avond] J.L. van Leeuwen voorz[itter], J.Ch. Cornelis secr[etaris] p. 8
-Bestuursmededelingen [jaarboek, adressen, bibliotheek, IJzendijke Oud en Nieuw] p. II