Tijdschrift

In deze rubriek wordt de inhoud benoemd van Tijdschrift zoals die werden gepubliceerd door de Heemkundige Kring.
Samengesteld door A.R. Bauwens

 

Inleiding

 

Tijd|Schrift vervangt het Mededelingenblad. In de loop der jaren was dit contactblad uitgegroeid tot een heus tijdschrift. Alleen de vormgeving en het formaat waren dat niet. Een volwaardig tijdschrift verdient de uitstraling van een tijdschrift. Vandaar dat het bestuur besloot een nieuw blad uit te geven dat prettiger oogt en makkelijker leest.

Maar waarom moest de naam veranderd worden? Kon dit nieuwe bulletin niet verder onder de oude, vertrouwde naam?

Met ingang van 1968 meende het toenmalige bestuur een contactblad te moeten uitgeven dat in afwachting van een pakkende naam Mededelingenblad werd genoemd. Het is Mededelingenblad gebleven ondanks oproepen en enquêtes. Het bleek erg moeilijk een vlag te bedenken die de lading dekte. Aan tal van namen kleefden bezwaren. Vaak van geografische en historische aard.

Tijdens het vormgevingsproces van het nieuwe bulletin werd wederom met namen gegoocheld. Tot Jan Janssens opperde: “Waarom niet gewoon tijdschrift?” Een tijdschrift dat tijdschrift heet? Ja, tijd schrift. Schrijven in de tijd over heden, verleden en toekomst; Tijd|Schrift.