Jaargang 12 (1979)

volgnummer 45 (maart 1979)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze wordt een band afgedraaid waarop de rede te horen is die door L. de Jong uitgesproken werd bij de onthulling van het monument in Biervliet] p. 1
-Toelichting bij de agenda p. 1
-Lezing [door R. Willemsen over Biervliet en Hoofdplaat in het verleden] p. 2
-Contributie [achterstallig] p. 2
-De Bijdragen [nr. 7 is vertraagd] p. 3
-Herinneringen aan wijlen J.Ch. Cornelis p. 4
-De Canadezen in 1944, [reactie van K. Aernoudts op nr. 6 van de Bijdragen] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 9
-Monument Canadezen 1944. Onthulling te Biervliet op 28 oktober 1978, H.A.M. van de Vijver p. 10
-Genealogie Verduijn, [publicatie van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 14
-Geschreven voor toen, bewaard voor later [over het belang van archieven] p. 15

volgnummer 46 (augustus 1979)
-Excursie naar Sluis p. 1
-Excursie naar Brussel p. 1
-Jaarverslag 1978, G.A.C. van Vooren p. 3
-Financieel verslag 1978, J.S.M. van Bellegem p. 6
-Contributiebetaling p. 7
-Tweehonderd jaar Hoofdplaat, [gedicht] Een oud d’Oofdplatenaar [C.E. Plasschaert] p. 8
-Lapnamen p. 13
-Nogmaals: De “Oprechte Haerlemse” over de Salzburger emigranten, Th.A. Fafié p. 14
-De familie Jansen Verplanke, F.C. Jansen Verplanke p. 17
-Nummer Een, [gedicht J. Baxmeier] A.C.A. van den Bogaard p. 18
-Namen van hofsteden, H.A.M. van de Vijver p. 19
-Congres [inzake archieven] p. 19
-Familiebijeenkomst [Wijffels] p. 20

volgnummer 47 (december 1979)
-Winterprogramma [lezing C. Riemslag over alles wat leeft, groeit en bloeit in de Braakman, lezing J.A. Keijmel getiteld: Salzburgers en Nederland] p. 1
-Tentoonstelling meester Cornelis, [in het streekmuseum te IJzendijke] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 2
-Tentoonstelling te Nieuwvliet, [verslag van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3
-Ken Uw streek p. 3
-Uit de bibliotheek, J.J. Lambert p. 4
-Sint-Anna-ter-Muiden, [oproep om mee te denken over een te organiseren tentoonstelling naar aanleiding van de 100ste sterfdag van H.Q. Janssen] W.J. Visser p. 4
-Eerbied voor het verleden, [M. Gysseling breekt een lans in het tijdschrift van de heemkundige kring De Oost-Oudburg voor het behoud en de toegankelijkheid van archieven] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 5
-Contributie, [verhoging van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 6
-Vorsterman van Oyen [reacties van lezers aan de schrijver, G.A.C. van Vooren, op nr. 7 van de Bijdragen] p. 7