Jaargang 31 (1998)

volgnummer 113 (maart 1998)
-In memoriam J.S.M. van Bellegem, A.R.Bauwens p. 1
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal Pol van de Vijver streekverhalen vertellen, toelichting bij de agenda] p. 2
-Jaarverslag 1997, A.R. Bauwens p. 3
-Financieel verslag over 1997, M.J. den Hollander-Faro p. 5
-Begroting 1998 p. 6
-De stichting “Jaontje”, O. de Milliano p. 6
-Aanvulling op “Sprokkelingen uit het archief van:” [reactie H. Plankeel op het artikel over de doopsgezinden in Nieuwvliet] A.R. Bauwens p. 10
-Index op het mededelingenblad [aanvulling op] p. 11
-Dwangarbeider in Duitsland 1943-1945 [boek van P. Pollemans] A.R. Bauwens p. 11
-De opvang van Hongaarse kinderen [verzoek om informatie] p. 12
-Uit de resolutieboeken van de heerlijkheid Breskens, W. Robijn p. 13
-Tentoonstellingen [gemeentelijk archeologisch museum in Aardenburg, streeklandbouwmuseum te Sint-Anna ter Muiden] p. 14

volgnummer 114 (juni 1998)
-Verslag jaarvergadering 1998 p. 1
-Excursie naar Den Bosch p. 2
-Najaarsexcursie naar Oudenburg p. 3
-Veldnamen [oproep om een veldnamenonderzoek op te starten] p. 5
-Het onderzoek van Walcherse veldnamen, A.P. de Klerk p. 5
-Over boeken gesproken [Werken met Zeeuwse bronnen, een uitgave van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening, Wentelende Wieken door J.A.J. Boekhout, Kook Kunst een uitgave in het kader van een regionaal museaal project] p. 14

volgnummer 115 (september 1998)
-Lezing [door H. Rijckeboer over dialect] p. 1
-Symposium inzake de vrede van Münster p. 1
-Verhuizen [stuur a.u.b. de secretaris een verhuisbericht] p. 2
-Sprokkelingen uit het archief van:, [Sluis, over de stranding van een Engels schip in de monding van het Zwin in 1715] A.R. Bauwens p. 2
-Uit de resolutieboeken van de heerlijkheid Breskens, W. Robijn p. 19

volgnummer 116 (december 1998)
-Lezingen [Paul Blomme en Mario Leenhouwers verzorgen een lezing over archeologie. Ludo Vandamme spreekt over het ontstaan van het boek. Peter Priester houdt een voordracht over de Zeeuwse landbouw tussen 1600 en 1900] p. 1
-Verslag van de excursie naar Den Bosch, J. van der Meulen-van de Sluis p. 2
-Een Keulse Minerva in Aardenburg, A.C.J. Willeboordse p. 3
-Over boeken gesproken [Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw door P. Priester] p. 13
-Sprokkelingen uit het archief van:, [Brugge, over de defensieve noden en de visserij van Sluis omstreeks 1520] A.R. Bauwens p. 13
-Oproep [Museumstoomtram Hoorn-Medemblik vraagt informatie] p. 18