Jaargang 5 (1972)

volgnummer 17 (januari 1972)
-Excursie [naar Groede] p. 1
-Zouaaf Charles Hulstaert uit IJzendijke. Een uit het epos der 3000, J.Ch. Cornelis p. 2
-Prof. mr. E.I. Strubbe (1897-1970). Zijn betekenis voor de geschiedenis van Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen, W.P. Dezutter p. 4
-Nehalennia-congres te Aardenburg, [verslag van] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 6
-Rekening en verantwoording van de penningmeester over het boekjaar 1970 p. 8

volgnummer 18 + 19 (oktober 1972)
-Excursie heemkundige kring naar Groede, [verslag van] Ph.M. van Kranenburg p. 1
-Geschiedenis van de hervormde kerk te Groede, J. van Dijke p. 3
-Kurck en leer te harer schanden. “God is Geus geworden.”, J.Ch. Cornelis p. 8
-Gids voor de hervormde gemeente Schoondijke, [schenking voor de bibliotheek] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 9
-De strijd aan het Leopoldkanaal in 1944, [Waar de klaproos bloeit door K. Aernoudts] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 9
-De berenning van Aardenburg in 1672, [ter gelegenheid van de herdenking van de berenning werd een bezoek gebracht aan Aardenburg, waar o.a. een tentoonstelling werd bezocht] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 10
-Nog iets over de pauselijke zouaven, J.Ch. C[ornelis] p. 12
met een redactionele noot door [G.A.C.] v[an] V[ooren]] p. 13
-Johan Hendrik van Dale (bij de eeuwherdenking van zijn dood), J.Ch. Cornelis p. 13
-De gouden draak van het Gentse belfort, J.Ch. Cornelis p. 15
-Nieuwe Rubriek, [aankondiging: Waarnemingen in boeken en tijdschriften] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 16
-Waarnemingen in boeken en tijdschriften, W.P. Dezutter p. 17
-Waarschuwing, [tegen bierdrinkers met hoge nood. Deze waarschuwing werd in IJzendijke gesignaleerd] J.Ch. C[ornelis] p. 21
-Lezing, [J. van Hinte over Middeleeuwse facetten] Het bestuur p. 21
-Foto’s, [gevraagd van de voormalige openbare school van Heille, tevens wordt de aandacht gevestigd op de fotoverzameling van de vereniging] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 22
-Contributiebetaling p. 22
-Lezing [over Scheldegothiek, georganiseerd door Sincfala] p. 23

volgnummer 20 (december 1972)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal door C. Schijve een film worden vertoond over het leven van Stijn Streuvels, toelichting op de agenda] p. 1
-Geschiedenis als hobby, [bezoek aan de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksarchief in Zeeland] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 2
-Kontaktdag afstammelingen Salzburger emigranten, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 4
-Rekening en verantwoording van de penningmeester…, [over 1971] J.S.M van Bellegem, penningm[eester] p. 5
-De Salzburgers en hun kerk in de Molenstraat te Groede, J.A. Keijmel p. 9
-Albert Baertsoen (1866-1922) en St.Anna ter Muiden, W.P. Dezutter p. 14
-De molen van Sint Kruis-Eiland, M.A. Aalbregtse p. 16
-De karkassetram, [Redactie] p. 18
-De karkassetram, M.A. Aalbregtse p. 18
-De karrekasse. Variatie op een oud spotrijmpje (+ 1912), C. Schijve p. 19
-Kent U ze nog …….?, [in deze reeks zijn verschenen: de Aardenburgers door G.A.C. van Vooren en de Oostburgers door M.A. Aalbregtse] Red[actie] p. 20