Jaargang 30 (1997)

volgnummer 109 (maart 1997)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal dhr. Heule een lezing houden over de afstammelingen van die Zeeuws-Vlamingen, die zich in de 19de eeuw gedwongen zagen naar Brazilië te emigreren, toelichting bij de agenda] p. 1
-Jaarverslag 1996, J.A.J. Boekhout p. 2
-Financieel verslag over 1996, M.J. den Hollander-Faro p. 4
-Gebouwen aan de grens, P.W. Stuij p. 5
-Tentoonstellingen [streeklandbouwmuseum te Sint-Anna ter Muiden, gemeentelijk archeologisch museum te Aardenburg] p. 20
-Index op het mededelingenblad [aanvulling op] p. 22
-Poon van Sluis, J. Sanders p. 23

volgnummer 110 (juni 1997)
-Lezing [prof. dr. J. Janssens spreekt over de leef- en denkwereld van de middeleeuwse mens] p. 1
-Bibliotheek [inleveren van geleende boeken in verband met de overplaatsing van de bibliotheek van het voormalige Sint-Eloy naar het archief van de gemeente Oostburg] p. 1
-Verhuizen [graag een verhuisbericht naar de secretaris] p. 1
-Verslag jaarvergadering 1997 p. 2
-Schuiten en beurtvaart in Sluis in de 18de eeuw, J. Sanders p. 3
-Excursie naar Canterbury p. 6
-De wet op het notarisambt van 1842 en de gevolgen voor de notarisstandplaatsen in West-Zeeuws-Vlaanderen, I.H.J. Poissonnier p. 9

volgnummer 111 (september 1997)
-Excursie naar Middelburg in Vlaanderen en de Maldegemse kerkdorpen Kleit en Donk p. 1
-Nieuw boek over West-Zeeuws-Vlaanderen in de Tweede Wereldoorlog [door A.B.J. Goossens] p. 3
-Lezing [door A.B.J. Goossens naar aanleiding van de presentatie van zijn nieuwe boek] p. 4
-Sprokkelingen uit het archief van:, [Sluis, over de gebeurtenissen in het najaar van 1944] A.R. Bauwens p. 5
-Gotthold Ernst, Duits soldaat in West-Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Piet en Tineke Bruijnooge p. 13
-Eerste Zeeuwse paleografiewedstrijd p. 15

volgnummer 112 (december 1997)
-Lezingen [A. Smits spreekt over de Belgische opstand van 1830. De heren Hollestelle en De Klerk verzorgen een inleiding over veldnamenonderzoek. Presentatie van het nieuwe jaarboek van de vereniging] p. 1
-Verslag van de excursie naar Canterbury, George Vervaet en Rinus Willemsen p. 2
-Sprokkelingen uit het archief van:, [het Vrije van Sluis, over een mishandeling in Sint-Kruis. En uit het archief van Nieuwvliet, over een geschil binnen de doopsgezinde gemeente] A.R. Bauwens p. 4
-Tentoonstelling [in het streekmuseum te IJzendijke] p. 11
-De marktschipper van IJzendijke op Sluis, J. Sanders p. 11
-Oproepen [van het streeklandbouwmuseum, van Omroep Zeeland televisie, van de Rijks Universiteit Leiden] p. 13
-Cursus oud-schrift voor min of meer gevorderden p. 16