Jaargang 11 (1978)

volgnummer 41 (maart 1978)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze volgt een filmvoorstelling door D. Lannoy over de Canadese bevrijdingsmars] p. 1
-Toelichting bij de agenda p. 1
-Lezing met dia’s [door N.M. Bollen over het loodswezen] p. 2
-200 jaar Hoofdplaat, [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 2
-Zeeuws(ch)-Vlaanderen, G.A.C. van Vooren p. 3
-Geveltekens, [oproep streekmuseum te IJzendijke om opgave te doen van], J.I. Platteeuw [sic] p. 5
-Stichting bestudering geschiedenis Salzburger emigranten Nederland. Mededelingen no. 1, C.J. de Kruijter p. 6
-Tentoonstelling streekmuseum [oproep tot het in bruikleen afstaan van merklappen en dergelijke meer] p. 7
-Dialecten uit Zeeland p. 8
-Ansichtkaarten [oproep tot het verkrijgen van] p. 9
-Smallegange-onderzoek [oproep om inzage te krijgen in zo veel mogelijk exemplaren van diens Cronyk van Zeeland] p. 9
-Van polderdorp tot badplaats [boek van D. Lannoy over Knokke] p. 10
-Brochure Canadese bevrijding p. 10
-Agenten bij de Staten-Generaal, [doctoraalscriptie van  T. de Danschutter, heeft mede betrekking op onze streek] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 11
-Strafbedevaarten, [doctoraalscriptie van J.G. Endhoven over onder meer Aardenburg] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 11
-Trouwboek Biervliet [1628-1663, weer terecht] p. 12

volgnummer 42 (mei 1978)
-Excursie naar Hoofdplaat p. 1
-Jaarverslag 1977, G.A.C. van Vooren p. 2
-Financieel verslag 1977, J.S.M. van Bellegem p. 5
-Tentoonstelling IJzendijke, [over merklappen enz.] J.L. Platteeuw p. 6
-De waterkorenmolen te Sluis. I, W.J. Visser p. 10

volgnummer 43 (augustus 1978)
-Excursie [naar Veere, Zierikzee, Brouwershaven en Willemstad] p. 1
-Monument voor onze Canadese bevrijders [zal worden verwezenlijkt] p. 3
-Een jaarlijks praatje over ons landbouwmuseum, H.A.M.van de Vijver p. 4
-De Bijdragen [nr. 6 zal verschijnen in oktober en is getiteld: Biervliet, mei 1940-oktober 1944, nr. 7: G.A. Vorsterman van Oyen 1836-1915, een markante figuur uit Aardenburg verschijnt begin 1979, nr. 8 over de hofsteden van IJzendijke zal eveneens in 1979 verschijnen] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 7
-De waterkorenmolen te Sluis. (Slot), W.J. Visser p. 8
-Isaäc Louwers in Brazilië, Rinus Willemsen p. 8
-Gemeente-archief Aardenburg [uitbreiding ruimte, de collectie] p. 11

volgnummer 44 (oktober 1978)
-Biervliet vlagt [onthulling bevrijdingsmonument] p. 1
-Rectificatie [lees in bovenstaand programma i.p.v. militair at¬taché ambassadeur van Canada] p. 3
-Filmavond [door het Bureau Voorlichting van de provincie Zeeland] p. 3
-Canadese bevrijdingsmars p. 4
-Tentoonstelling [in het streekmuseum te IJzendijke] p. 4
-De “Oprechte Haerlemse” over de Salzburger emigranten, Th.A. Fafié p. 5
-Hoofdplaat, [bespreking van Hoofdplaat, een dorp achter een dijk van R. Willemsen] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 8
-Dialect in West-Zeeuws-Vlaanderen, [verschijnt] Rinus Willemsen p. 9
-Uut het land van Kezand !! Reacties op de middagpot (1910), H.A.M. van de Vijver p. 9
-De Willem II, R. Willemsen p. 11