Jaargang 17 (1984)

 

volgnummer 60 (maart 1984)

-Lezing M.K.E. Gottschalk [over de geschiedenis en de historische geografie van West-Zeeuws-Vlaanderen] p. 1

-Jaarvergadering [agenda, na de pauze volgt een lezing van R. Martinet over vlas en vlasbewerking, toelichting bij de agenda] p. 2

-Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen [het standaardwerk van M.K.E. Gottschalk opnieuw uitgegeven] p. 3

-Turkeye, [G.A.C. van Vooren] p. 4

-Herinnering aan Jan van Hinte, G.A.C. van Vooren p. 6

-Katholiek IJzendijke 1803-1806, [Redactie; gegevens overgenomen uit het contactblad van de r.k. parochie IJzendijke] p. 9

 

volgnummer 61 (augustus 1984)

-Excursie naar Delft p. 1

-Stoomtram Maatschappij Breskens-Maldeghem [oproep om gegevens te verstrekken over deze maatschappij i.v.m. een voorgenomen publicatie] p. 2

-Jaarverslag 1983, G.A.C. van Vooren p. 3

-Financieel verslag over 1983, J.S.M. van Bellegem p. 4

-Doctoraalscriptie over Aardenburg en Sluis, [van A.R. Bauwens over de toepassing van kerkelijke tucht tijdens het calviniseringsproces te Aardenburg en Sluis (1578-1623)] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 6

-Bram de Koker, [in dialect geschreven] A. Wagenaar p. 7

-Dialect [noot van de redactie inzake het plaatsen van artikelen die in het dialect zijn geschreven] p. 8

-De Loters, [een in 1951 in dialect geschreven verhaal door Pier den Papvreter (P. Luteijn)] p. 9

-Voor de vrijheid, [door D. Lannoy; boekbespreking] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 13

-Het bisdom Brugge [bespreking van het boek Het bisdom Brugge (1559-1984). Bisschoppen, priesters, gelovigen] p. 14

 

volgnummer 62 (oktober 1984)

-Filmavond [vertoning van een vijftal films in het kader van de bevrijding in 1944] p. 1

-Excursie naar Hulst p. 1

-Tentoonstellingen [in de regio i.v.m. de herdenking van de bevrijding in 1944] p. 2

-De bevrijding 40 jaar geleden, G.A.C. van Vooren p. 3

-De strijd aan de Scheldemonding, G.A.C. van Vooren p. 5

 

volgnummer 63 (december 1984)

-Winterprogramma [lezing met dia’s door A.G.U. Hildebrandt over Frans-Vlaanderen, lezing van J. de Maat, getiteld: De PTT in het land van Cadzand in heden en verleden] p. 1

-Zomerprogramma [excursie naar Aardenburg, buiten de regio nog niet bekend] p. 1

-Publikaties [betreft de Bijdragen,  nr. 13 verschijnt op korte termijn, nr. 14 aan het eind van het jaar] p. 2

-De geschiedenis van de tram, [bespreking boek over de Stoomtram Maatschappij Breskens-Maldeghem] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 3

-Turkeye [de inhoud van het artikeltje in volgnummer 60 berust voornamelijk op een door A.F. Franken ingesteld onderzoek] p. 4

-De excursie naar Delft I, [verslag van de reis op woensdag] A.G.U. Hildebrandt p. 5

-De excursie naar Delft II, [verslag van de reis op zaterdag] W.J.A. Dhondt p. 8

-De excursie naar Hulst [verslag van] p. 11

-Scheuring in de Nederlanden [bespreking van het proefschrift van A.J.A. (pater) Smits] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 12

-Zwintentoonstelling [oproep om medewerking te verlenen aan het realiseren van een tentoonstelling in Knokke over het Zwin] p. 13

-Koningin Wilhelmina keerde terug, [dit artikel bevat tevens oproep om gegevens te verstrekken over het bezoek van koningin Wilhelmina aan West-Zeeuws-Vlaanderen in 1945] [G.A.C.] v[an] V[ooren] p. 14