Jaargang 29 (1996)

volgnummer 105 (maart 1996)
-Jaarvergadering [agenda, na de pauze zal dhr. H. Notteboom een lezing houden over banditisme in het Meetjesland in de jaren direct na de Eerste Wereldoorlog, toelichting bij de agenda] p. 1
-Excursie in eigen streek [naar het grensoverschrijdende krekengebied] p. 2
-Jaarverslag 1995, J.A.J. Boekhout p. 3
-Financieel verslag over 1995, M.J. den Hollander-Faro p. 4
-De schipbreuk van de Noorse bark Columbus bij Cadzand, P.W. Stuij p.6
-175 jaar nutsdepartement Sluis-Aardenburg, M.J. Leenhouts p. 14
-Boerderij-onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen, P.J. van Cruyningen p. 21
-Korte berichten uit het resolutieboek van de ‘hooge heerlijkheid Nieuvliet’ 1717-1752, W. Robijn p. 23

volgnummer 106 (juni 1996)
-Verslag jaarvergadering 1996 p. 1
-Excursie naar het openluchtmuseum te Bokrijk p. 2
-De uitzending van kinderen naar Engeland in 1945, A. Luteijn p. 4
-Stichting regionale geschiedbeoefening Zeeland deskundigheidsbevordering amateurhistorici p. 15

volgnummer 107 (september 1996)
-Najaarsprogramma [De excursie: naar Groede. De lezingen: E. Vreenegoor spreekt over archeologie en A. Luteijn over de Hugenoten] p. 1
-Verslag van de excursie naar het provinciaal domein Bokrijk, Fam. Remijn en Dees p. 2
-In memoriam Max Hendrikse, G.A.C. van Vooren p. 4
-Cursus oud schrift voor beginners p. 5
-Geruzie in kerkelijk Zuidzande in het begin van de 19de eeuw, I.H.J. Poissonnier p. 6
-In memoriam Marien Kegel, A.R. Bauwens p. 16
-Archeologie, amateurs en de WAA p. 18

volgnummer 108 (december 1996)
-Lezingen [S.E. Wiebenga spreekt over het reddingswezen. Rien Marijs en Lucien Boerjan verzorgen een diavoorstelling over het West-Zeeuws-Vlaamse landschap. R. Coster vertelt één en ander over bomen in onze regio] p. 1
-Tentoonstelling [van de WAA] p. 1
-In memoriam G.A.C. van Vooren, A.R. Bauwensp. 2
-Sprokkelingen uit het archief van:, [Aardenburg, over de gebeurtenissen in het najaar van 1944] A.R. Bauwens p. 3