Jaarboek 1963/1964

-Jaarverslag 1963 p. 7
-Jaarverslag 1964 p. 9
-Plaatselijke toestanden te Aardenburg (1665-1672), G.A.C. van Vooren p. 11
-De opgraving te Hannekenswerve, J. van Hinte p. 44
-Het verblijf der Salzburgers in IJzendijke (1733- 1735), J.Ch. Cornelis p. 83
-Alfons de Milliano (1876-1945), H. van de Vijver p. 94
-Kerkgeschiedenis van Sluis I, Ch.J.A. Bukkens p. 108
-Heemkundige Varia
*Onze plaatsaanduiding, M.A. Aalbregtse p. 130
*Nog eens over “scherlewiets”, Red[actie] p. 133
*Klederdrachten in ‘t land van Cadzand, [J.] v[an] L[eeuwen] p. 134
*Dorpshumor uit grootvaders tijd, (Eede en Waterlandkerkje) [G.A.C] v[an] V[ooren] en [J.Ch.] C[ornelis] p. 135
*Veeziekte anno 1771, H. v[an] d[e] V[ijver] p. 137
*Postbode Van Damme, J. v[an] H[inte] p. 138
*”De dikke deure”, J. v[an] H[inte] p. 138
*Leeuw of Beer?, H. v[an] d[e] V[ijver] p. 140
*Heemkundig “Wist U dat….?” p. 141
-Ledenlijst p. 144