Excursie Sas van Gent 46

04 Sas_van_Gent_-_Molenberg_2

Op zaterdag 7 oktober organiseert de vereniging een excursie naar Sas van Gent. Het ontstaan van Sas van Gent hangt nauw samen met de zoektocht van de stad Gent naar een verbinding met de zee. In de dertiende eeuw was Gent via de Lieve die aanvankelijk naar Aardenburg liep, later werd ook een kanaal gegraven naar Damme, verbonden met de zee. Na de verzanding van het Zwin in de vijftiende eeuw moest een nieuwe vaarweg worden gevonden. In de zestiende eeuw kreeg Gent toestemming een kanaal te graven naar de Westerschelde. De Graaf Jansdijk mocht evenwel niet worden doorbroken, dus moesten de goederen ter hoogte van de dijk worden overgeslagen. Dit was niet erg praktisch en kostte tijd en geld. Na enige aandrang kreeg Gent in 1549 alsnog toestemming om de dijk te doorgraven mits ter plaatse een sluis of sas gebouwd zou worden. Bij het bouwen van de sluis en het graven van de Sassevaart ontstond een kleine nederzetting die uit zou groeien tot het huidige Sas van Gent. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Sas van Gent versterkt met wallen, bastions en een gracht. In 1644 veroverde Frederik Hendrik Sas van Gent voor de Staten-Generaal. Gent verloor hierdoor zijn vaarweg naar zee. Pas onder Koning Willem I toen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verenigd waren, kon weer gedacht worden aan een kanaal naar de Westerschelde. In 1823 besliste de koning de Sassevaart te verlengen tot Terneuzen. Het kanaal Gent-Terneuzen werd hiermee een feit.
De vestingwerken kwamen onder beheer van de Domeinen en werden verpacht. In 1930 werden de wallen als tewerkstellingsproject afgegraven. Alleen een deel van het bastion Generaliteit en resten van de getijdenmolen zijn bewaard gebleven.
In Sas van Gent zullen we gedurende twee uur door gidsen worden rondgeleid. Zij zullen ons de interessantste zaken laten zien en uit de doeken doen. Daarna is het tijd voor een kop koffie of thee met wat lekkers.

Het programma
13.15 uur: vertrek uit Oostburg, Torenweidelaan.
14.00 uur: start rondleiding in Sas van Gent.
16.00 uur: koffie.
17.00 uur: vertrek naar Oostburg.
17.30 uur: aankomst in Oostburg.
De kosten voor deze interessante excursie bedragen Ä 20,-.  Daarin zijn inbegrepen de kosten voor de busreis, de gidsen en de koffie. Wie meer consumpties wenst dient dit zelf te betalen.

Aanmelden
U kunt zich voor 10 juli 2017 aanmelden per e-mail onder vermelding van uw volledige adres. Het e-mailadres is: bauwensar@zeelandnet.nl
Bovendien dient u voor de genoemde datum het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnr. NL30INGB0002144926 ten name van Penningmeester Heemkundige Kring, Pasdam 16, 4524 JA Sluis, onder vermelding van: excursie Sas van Gent.

Alleen wanneer u aan beide voorwaarden hebt voldaan, wordt u als deelnemer geregistreerd. Registratie vindt plaats in volgorde van aanmelding en betaling.

Dit bericht is geplaatst in Excursies. Bookmark de permalink.