Agenda

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2020 INDIËHERDENKING
11.30 UUR OPEN HAVEN* 12.00 UUR MONUMENT
MENSEN VAN DICHTBIJ          VER WEG OVERLEDEN
29 NAMEN UIT WEST ZEEUWS-VLAANDEREN WORDEN HERDACHT
*KERKGEBOUW OPEN VANAF 11.00 UUR – richtlijnen inzake corona worden in acht genomen.

PROGRAMMA INDIËHERDENKING ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2020

Het is precies 75 jaar geleden dat heel het Koninkrijk werd bevrijd en de oorlog werd beeindigd. Daarom hangt op alle overheidsgebouwen de Nederlandse vlag in top. De bevolking wordt uitgenodigd dit voorbeeld te volgen.
We eren dit jaar speciaal 29 namen van mensen uit West Zeeuws-Vlaanderen, die gedurende deze oorlog in het verre Oosten zijn omgekomen. Zij staan tevens symbool voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die wij blijvend gedenken.
De Indiëherdenking in Oostburg is open voor ieder die wil deelnemen. Wellicht zijn er inwoners die namen uit de lijst van 29 herkennen en behoren tot hun nabestaanden. Zij zijn van harte welkom. Voor ieder geldt: het is niet strikt nodig, maar het is behulpzaam voor de organisatie als men zich via onderstaand e-mailadres aanmeldt . Vanwege de gemeente Sluis gaat er een aparte uitnodging naar hier aanwezige veteranen.
Vanwege de corona-maatregelen is het eerste deel van het programma in gebouw Open Haven , Kerkplein 1 te Oostburg. Dit gebouw is open vanaf 11.00 uur. Deelnemers worden aan de ingang verwelkomd, gevraagd naar eventuele klachten, de handen worden ontsmet en naam en telefoonnummer worden genoteerd. Stewards wijzen de weg naar uw plaats. Er is géén garderobe.
Het officieel programma vangt aan om 11.30 uur .

Welkomstwoord en presentie namens Stichting Comité 4 mei .
Toespraak over dit jaar van herdenken door burgemeester Marga Vermue
Aankondiging van de West Zeeuws-Vlaamse namenlijst,
en voorlezing van de 29 namen die speciaal worden herdacht.
Slotwoord en uitnodiging zich naar het Raadhuisplein te begeven.
Vervolg programma is op het Raadhuisplein bij het monument.
Delegaties stellen zich op bij het monument op voldoende afstand.
Na signaal uitnodiging voor een minuut stilte .
Er worden bloemstukken gelegd bij het monument namens het College van B&W, namens het bestuur Stichting Comité 4 mei Oostburg, namens de beide kerken en andere instanties.
Meelevende inwoners zijn hierbij uitgenodigd; ook zij kunnen door het leggen van bloemen aansluiten bij deze herdenking.
Dankwoord namens de organisatoren.

Aanmelden en nadere informatie: stichting4mei.oostburg@gmail.com
Informatie: N. Peterse; tel.: 0117 – 440218
Arco Willeboordse/ Suzanne Mechielsen team Communicatie gemeente Sluis; tel.: 0117 – 457218 of 0117-457134 kabinetszaken@gemeentesluis.nl
– de namenlijst is gepubliceerd door Geert Stroo in Tijd|schrift, bulletin van de Heemkundige Kring West Zeeuws-Vlaanderen jrgng.14. nr. 4 december 2019 blz. 36-40
– een artikel met enige achtergronden bij deze namenlijst is als bijlage bij beschikbaar.
– op de facebookpagina van Comité 4 mei verschijnen in aanloop naar 25 aug. regelmatig namen met beeld en toelichting uit deze lijst.