Najaarsexcursie

Op zaterdagmiddag 6 oktober organiseert de vereniging een excursie naar de boerderij van de familie Oosterling op het adres Oranjedijk 1, Waterlandkerkje.
Op deze eeuwenoude boerderij bestaan de activiteiten niet uit de verbouw van de gebruikelijke akkerbouwgewassen. Wel wordt er fruit geteeld en is er een wijngaard. De opbrengst van deze teelten wordt veelal ter plekke verwerkt. Voorts is aan het bedrijf de zorgboerderij Juutsom verbonden. Juutsom biedt onder meer een dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking.
We starten om 14.00 uur met een rondleiding waarbij we uitleg krijgen over het verleden van de boerderij, de teelten en Juutsom. Na de rondleiding mogen we proeven van de lokaal geproduceerde producten: de vruchtensappen, de jams, de chutneys en de wijn. Omstreeks 17.00 uur sluiten we af.
Het beloofd een bijzondere middag te worden. De deelnemers dienen zich ter plekke te verzamelen. De kosten voor deze excursie bedragen Ä 10,-.

Aanmelden
U kunt zich telefonisch (na 19.30 uur) dan wel per e-mail aanmelden voor 2 juli 2018 bij André Bauwens, Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg, tel: 0117 492503, e-mail: bauwensar@zeelandnet.nl onder vermelding van uw volledige naam en adres en het aantal deelnemers. Bovendien dient u voor de genoemde datum het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnr. NL30INGB0002144926 ten name van Penningmeester Heemkundige Kring, Waterhoekseweg 1, 4524 KV Sluis, onder vermelding van: najaarsexcursie 2018.
Alleen wanneer u aan beide voorwaarden hebt voldaan, wordt u als deelnemer geregistreerd. Registratie vindt plaats in volgorde van aanmelding en betaling. Bij overtekening wordt het gestorte bedrag volledig terugbetaald. Bij afmelding wordt, indien er een vervangende deelnemer is, de volledige reissom minus Ä 5 administratiekosten teruggestort. Is er geen vervanger dan wordt de helft van het voldane bedrag terugbetaald.

Privacy
Tijdens de excursie kunnen er foto’s worden gemaakt voor plaatsing op de website van de vereniging. Hebt u hiertegen bezwaar laat het ons tevoren weten.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Excursies. Bookmark de permalink.